Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în săptămâna 5 – 11 octombrie 2020, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: comuna Tomșani – satul Tomșani și orașul Horezu – strada Unirii; conductă PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Păușești și Solicești, comuna Bunești – satele Bunești, Brozbești, Firești și Titireci, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Tomșani – satul Tomșani și orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrari; conductă OL Dn 50: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 63: comuna Mihăești – satul Vulpuiești; conductă PEHD Dn 110: orașul Horezu – străzile Mircea cel Bătrân și Neagota; conductă PEHD Dn 180: orașul Horezu – strada Bălănești; conductă OL 89: comuna Măldărești – satul Măldărești și orașul Horezu – strada Olari; conductă OL 400: orașul Horezu – strada Olari. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satele Bratia din Vale și Ostroveni și comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-a desfundat rețeaua de canalizarea menajeră din orașul Băbeni – strada Bistriței;
• s-au curățat căminele de canalizare și grătarele aferente Stației de Epurare Pietrari;
• s-au înlocuit robineți în cadrul Stației de epurare din comuna Tomșani;
• s-au demontat și curățat pompele aferente Stației de epurare Pietrari și Stației de pompare ape uzate;
• s-a demontat pompa de nămol monofază aferentă Stației de pompare ape uzate nr. 3 din comuna Cernișoara;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu, comuna Mihăești – satul Govora;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare și s-a deschis vana de concesie în orașul Băbeni – strada Calea lui Traian și comuna Tomșani – satul Bogdănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA