7.500 euro pentru fiecare agricultor


BADELE_FLOREL• Direcţia Agricolă anunţă că Uniunea Europeană împreună cu Guvernul României oferă diferite tipuri de fonduri ce pot fi accesate de către agricultori prin prisma Măsurii 141 unde se poate obţine o finanţare pe cinci ani de zile (câte 1500 Euro în fiecare an) în valoare totală de 7500 euro

Florel Bădele, directorul Direcţiei Agricole Vâlcea, atrage atenţia că,după trei ani de zile, adică după ce micul fermier obţine 4500 euro, plata este condiţionată de îndeplinirea obiectivelor propuse în proiectul de finanţare. În plus, dacă se constată că fermierul nu a îndeplinit obiectivele menţionate în planul de afaceri, nu se mai acordă finanţarea pe următorii doi ani de zile (3000 euro) dar nici nu se rambursează suma primită (4500 euro).

„Fondurile prin Măsura 141 pot fi accesate până în anul 2013 (respectiv au mai rămas anii 2011, 2012 şi 2013). Un singur membru al familiei poate obţine sprijin pentru o gospodărie familială. Începând cu luna septembrie 2011, beneficiarii măsurii 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subexistenţă” care  au semnat decizii de finanţare începând cu prima sesiune desfăşurată în perioada 3 decembrie 2008 – 28 februarie 2009 şi următoarele, trebuie să depună un dosar al cererii de plată care să conţină elemente, conform Manualului de procedură de autorizare plăţi, versiunea consolidate 13, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/30.05.2011”, explică Bădele (foto).

În acest sens, Direcţia pentru Agricultură Vâlcea, în colaborare cu Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de management pentru programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare rurală şi  Pescuit, va sprijini beneficiarii Măsurii 141 la întocmirea dosarului cererii de plată în vederea depunerii acestuia la Oficiul judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi pescuit Vâlcea, conform manualului de procedură de autorizare la plată, aferente anilor I – III de implementare.

„Pentru întocmirea dosarului cererii de plată, beneficiarii se vor prezenta la Direcţia pentru Agricultură Vâlcea, situatĂ în Municipiul Rm. Vâlcea, Strada Oituz, nr. 7, unde s-a înfiinţat un birou care sa acorde sprijin pentru întocmirea dosarului. Vor prezenta următoarele documente: extras de cont bancar; document de înregistrare  ca membru într-o formă asociativă ca persoane fizice autorizate sau întreprindere individuală, pentru solicitanţii care au beneficiat de punctaj pentru că au făcut parte dintr-o astfel de formă asociativă; trei dosare PVC cu şină”, concluzionează Bădele.