Modificări în Politica Agricolă Comună


Giosan-Lidia03• Enterprise Europe Network anunţă că UE are în vedere plafonarea ajutoarelor pentru marii fermieri, dar promite fonduri suplimentare pentru producătorii care iau măsuri de protecţie a mediului • Comisia Europeană va prezenta cele mai radicale măsuri de reformare a Politicii Agricole Comune (PAC), potrivit unor documente preliminare

Conform Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, propunerile finale vor viza măsuri suplimentare pentru o politică orientată spre agricultura ecologică. Propunerile sunt cu atât mai importante cu cât 40% din bugetul anual al Uniunii Europene, adică 140 de miliarde de dolari, este cheltuit pentru sectorul agricol. Pentru a deveni lege, propunerile vor trebui aprobate de Parlamentul European şi de cele 27 de ţări membre. Documentul ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014.

„Proiectul de reformă prevede, între alte propuneri cheie, ca 30% din ajutoarele directe pentru agricultori să fie condi­ţionate de respectarea unor măsuri de protecţie a mediului. Printre acestea, se numără diversificarea culturilor (cel puţin trei varietăţi şi nu mai mult de 70% din aceeaşi varietate) sau rezervarea a 7% din terenurile arabile în scop ecologic, ne-a dezvăluit Lidia Giosan (foto). Plăţile directe acor­date fermierilor sunt formate din mai multe sume: sub­ven­­ţia de bază, subvenţia suplimentară care încurajează teh­nicile ecologice (precum rotirea culturilor), bani în plus pen­tru cei care practică agricultura în zone defavorizate (zone aride de exemplu), ajutorul pentru anumite sectoare sau regiuni.”

În sprijinul celor arătate înainte, Enterprise Europe Net­work afirmă că  statisticile Ministerului Agriculturii arată că numărul de fermieri în sistem ecologic a scăzut de la 3.228 în 2009. Însă, a crescut suprafaţa exploataţiilor – de la apro­xi­mativ 240.000 în 2009, la peste 259.900 hectare.  Comisia Europeană are intenţia de a introduce o plafonare progre­si­vă a ajutoarelor directe pentru exploatările agricole, înce­pând de la 150.000 de euro, au indicat surse europene. În acelaşi timp, ajutoarele directe nu vor putea depăşi 300.000 de euro pe an. Pentru a putea evita aplicarea acestui plafon, proprietarii de exploataţii trebuie să angajeze mulţi salariaţi, pentru că salariile vor putea fi deduse din suma totală a ajutoarelor.

În concluzie, Giosan adaugă că pentru viitor, Comisia are în vedere o redistribuire semnificativă a ajutoarelor, care se va face progresiv, până în 2019, printr-o plată unică la hectar. Această plată va favoriza exploatările care privile­giază agricultura extensivă, în timp ce ţări ca Franţa şi Italia, de exemplu, sunt mai generoase în acest moment cu cele unde se practică agricultura intensivă.