141, amânat


priveliste-pietrariMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale amână pentru 2012 cea de-a doua sesiune de depunere a proiectelor aferente măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, progra­mată iniţial pentru luna octombrie. Din cauza numărului mare de proiecte depuse în prima sesiune din luna iunie, peste 28.000 de proiecte, şi imposibilitatea finalizării evaluării lor până la începerea noii sesiuni de depunere de proiecte, s-a decis de către MADR şi Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR) amânarea până anul viitor a celei de-a doua sesiuni, programată pentru luna octombrie.

MADR precizează că nu există timpul fizic necesar pentru finalizarea evaluării proiectelor depuse în prima sesiune – inclusiv vizita pe teren şi verificarea prin sondaj, până la data programată pentru lansarea celei de-a doua sesiuni, raportat la capacitatea limitată de personal la nivelul Compartimentelor de dezvoltare rurală judeţene. De asemenea, în sesiunea din luna iunie au fost licitate toate fondurile disponibile, aferente măsurii 141, fiind depuse de două ori mai multe proiecte decât fondurile disponibile, iar amânarea celei de-a doua sesiuni de depunere va da posibilitatea solicitanţilor eligibili, dar neselectaţi din lipsă de finanţare, să redepună proiectele în următoarea sesiune. Măsura 141 a avut alocată o sumă de 210 milioane de euro, împărţită în mod egal pe cele două sesiuni programate iniţial, respectiv iunie şi octombrie.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice din România 7 miliarde de euro pentru proiecte de investiţii în agricultură şi mediul rural.

De asemenea, prin PNDR se acordă şi alte 2,72 miliarde de euro pentru plăţi directe către fermieri, însumând astfel un total de aproximativ 10 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile acordate pentru dezvoltare rurală.