Zonele de risc din Nicolae Bălcescu și Stoilești, monitorizate


• alunecare de teren activă în satul Corbii din Vale, pe DC 34, Rotărești – Corbi • 150.000 lei pentru refacerea accesului către gospodăriile din satul Izvoru Rece • 100.000 lei pentru amenajarea drumului către gospodăriile din Malu și Vlădulești

Marți, o comisie de specialiști s-a deplasat, la ordinul prefectului Mircea Nadolu, în localitățile Nicolae Bălcescu și Stoilești, în vederea monitorizării şi evaluării zonelor de risc de pe raza acestor localităţi. 

În comuna Nicolae Bălcescu, au fost identificate două situaţii deosebite, respectiv: în satul Corbii din Vale, pe DC 34, Rotărăşti – Corbi, în punctul “La Iz­voa­re”, s-a produs o alunecare de teren, într-o zonă cu declivitate mare, ce a afectat platforma drumului pe o lungime de cca. 50 metri, circulaţia auto fiind întreruptă. La nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă au fost dispu­se primele măsuri cu caracter temporar (umplere cu agregate minerale) pentru refacerea platformei şi reluarea circula­ţiei auto. Alunecarea de teren este activă, se desfăşoară într-o zonă cu exces de umiditate (izvoare de coastă), ceea ce impune efectuarea unor lucrări de stopare a fenomenului de alunecare şi consolidare în variantă definitivă a infrastructurii drumului. Aceste soluţii de stabilizare a perimetrului alunecat vor fi puse în evidenţă într-un studiu hidro-geotehnic întocmit de către o persoană autorizată; în satul Mîngureni, pe dru­mul sătesc cu acelaşi nume, în punctul “La Râpă” s-a produs o alunecare de te­ren cu caracter regresiv, ce a afectat par­­ţial platforma drumului, autoritatea lo­cală intervenind prin dislocarea mate­ria­­­lului din versant şi refacerea lăţimii dru­mului. 

Aceste măsuri au caracter provi­zo­riu, platforma drumului putând fi afec­ta­tă prin reactivarea alunecării de teren în perioadele cu precipitaţii. Pentru reface­rea în variantă definitivă a platformei dru­mului, se impune efectuarea unui stu­diu geotehnic de specialitate care să pună în evidenţă soluţii de stopare a fe­no­menului de alunecare şi consolidare a perimetrului alunecat. Până la efec­tua­rea studiilor geotehnice propuse, administratorul drumului va lua măsuri de semnalizare a zonelor afectate şi va monitoriza, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, alunecările de teren menţionate mai sus. 

În comuna Stoileşti au fost identi­ficate următoarele situaţii deosebite: în satul Izvoru Rece, apele pârâului Stă­neasca, urmare creșterilor de debite înregistrate în ultima perioadă (topirea stratului de zăpadă), au afectat calea de acces spre gospodăriile din satul cu același nume pe sectoarele în care aceas­ta se suprapune cu albia minoră a pârâului. Pentru refacerea accesului spre gospodăriile populației se impune decolmatarea, reprofilarea albiei în zonele critice și refacerea căii de acces. Valoarea estimativă a acestor lucrări se ridică la suma de 150.000 lei; în satele Malu și Vlădulești, apele pârâului Ursana, urmare creșterilor de debite înregistrate în ultima perioadă, au afectat căile de acces spre gospodăriile din satele cu același nume, pe sectoa­rele în care acestea se suprapun cu albia minoră a pârâului. Pentru reface­rea accesului spre gospodăriile popula­ției se impune decolmatarea, reprofi­larea albiei în zonele critice și refacerea căilor de acces. Valoarea estimativă a acestor lucrări se ridică la suma de 100.000 lei. Fenomenele de alunecare descrise mai sus vor fi prezentate într-o viitoare şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea.