Vine sau nu mai vine subvenţia la căldură?


Începând din această iarnă, consumatorii casnici ar putea beneficia de subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică. Această prevedere a fost introdusă printre ultimele modificări la Ordonanţa de Guvern nr. 27/2013, modificări dezbătute şi aprobate în ultima şedinţă a Senatului.

Iată principalele prevederi ale acestui act normativ: ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, iar aceste sume acoperă între 100% şi 20% dintr-un consum maxim de aproximativ 16 kwh/zi.

Luând în calcul un preţ mediu al energiei electrice pentru consumatorii casnici de circa 0,5 lei/kwh, rezultă un ajutor maxim zilnic de circa 8 lei. Pentru beneficiarii de ajutor social, plata ajutorului va fi efectuată în continuare din bugetele locale, limitele de venituri până la care vor fi acordate vor fi aceleaşi ca şi în cazul ajutoarelor pentru gazele naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, limita superioară fiind de 615 lei/persoană.

Ajutoarele vor varia între 240 de lei pentru familiile/persoanele cele mai sărace cu venituri până la 155 de lei/persoană şi 48 de lei pentru persoanele cu venituri de până la 615 lei/persoană: se păstrează actualul sistem de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat.

Ancheta socială rămâne mijlocul de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a ajutoarelor în situaţiile care nu pot fi determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative.

În plus, Ministerul Muncii a anunţat că familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care se încadrează în prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 27/2013, beneficiază în sezonul rece, 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014, de acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Drepturile de primire a ajutoarelor de încălzire se stabilesc începând cu 1 noiembrie, iar în acest sens solicitanţii trebuie să depună la sediul primăriei de domiciliu o cerere, precum şi o serie de acte dovedi­toare privind familia, veniturile şi locuinţa, respectiv: acte de identitate ale membrilor familiei şi documente din care sa reiasă veniturile acestora – adeverinţe de salarii/venituri eliberate de angajatori, serviciile ANAF, mandate de plată ale unor drepturi sociale sau deci­zii/dispoziţii de acordare a lor etc.; acte privind locuinţa – act de proprietate, contract de închiriere, împuter­nicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire în cazul chiriaşilor, alte documente ce atestă forma de deţinere/utilizare a locuinţei.

Pentru verificarea documentelor depuse, primăria solicită informaţii suplimentare, pe bază de protocol, atât altor instituţii/autorităţi, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale, cât şi solicitanţilor.

În situaţia în care apar suspiciuni, primăria poate stabili dreptul la ajutor ori valoarea acestuia pe baza unei anchete sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială, evitându-se în acest fel acordarea unor sume necuvenite şi recuperarea ulterioară de debite. Anul acesta, ca urmare a includerii consuma­torului de energie electrică în rândul beneficiarilor de ajutoare de încălzire, a fost obligatorie modificarea normelor metodologice şi, implicit, a vechiului formular de cerere.

Drept urmare, noile formulare vor putea fi procurate de beneficiari, direct de la sediile primăriilor sau de pe paginile web ale acestora, ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială şi chiar a MMFPSPV, după încheierea procesului de avizare interministerială, aflat în plină desfăşurare, a HG care stabileşte noul model de cerere şi după aprobarea acesteia în şedinţă de Guvern.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă, pentru un singur sistem de încălzire principal utilizat, familiilor şi persoanelor singure care îndeplinesc toate criteriile de acordare şi nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei, acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii.

Primarii pot acorda ajutoare din bugetele locale peste limitele de venituri şi/sau cuantumurile regle­men­tate de la bugetul de stat. Ajutorul se acordă oricând pe perioada sezonului rece, dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare, pentru perioada rămasă de la depunerea cererii şi până la sfârşitul sezonului.

La solicitarea consiliilor judeţene şi cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie, perioada sezo­nului rece poate fi prelungită într-unul sau mai multe judeţe, condiţiile, durata, precum şi procedura de acor­dare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.