Undă verde pentru banii de cartofi


Un comunicat oficial de presă anunță că Guvernul a aprobat ajutorul de stat care se acordă producătorilor de cartofi care, în anul 2012, au fost afectaţi de carantină. Valoarea totală a sprijinului aprobat este de 2.000.000 de lei. Hotărârea de Guvern adoptată de Executiv urmărește stimularea producţiei autohtone de cartofi de sămânţă şi cartofi consum, precum şi obţinerea unor producţii de calitate superioară, prin aplicarea corectă a măsurilor de control în cazul depistării organismelor dăunătoare. Valoarea ajutorului financiar, acordat de la bugetul de stat, pentru recolta anului 2012 este în sumă de 2.000.000 lei, beneficiarii fiind producătorii de cartofi afectaţi de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului) care au respectat prevederile articolului 5 din Hotararea Guvernului nr. 299 din 2012 privind normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, cu modificarile si completarile ulterioare. Cei care beneficiază de aceste ajutoare sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor econo­mice de către persoanele fizice autorizate şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recu­noscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, şi care deţin suprafeţe de teren însă­mânţate cu sămânţă de cartof certificată conform legislaţiei în vigoare, în scopul producerii de cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a căror producţie a fost afectată de organismele de carantină menţionate. De asemenea, pot primi aceste ajutoare organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.