Ultima zi pentru subvenţia producătorilor din zonele defavorizate (2)


Pentru bivoliţe de lapte: solicită ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar; bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionate în cerere; bivoliţa de lapte a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere al cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE; prezintă la depunere originalele paşapoartelor animalelor pentru care solicită ajutor.

Pentru taurine din rase de carne: solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete, pe beneficiar; deţin documente oficiale care atestă rasa de carne / metişii cu rasele de carne; deţin documente care atestă ieşirile din efectiv, pentru cazurile de tineret ieşit din exploataţie; prezintă la depunere originalele paşapoartelor şi a documentelor care certifică rasa pentru animalele pentru care solicită ajutor, cu excepţia celor ieşite din exploataţie; animalele pentru care se solicită ajutor specific sunt deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii; cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie – ANARZ, prin structurile sale teritoriale”, explică Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.

Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne, pentru anul 2012 se acordă: o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2012; anual, pentru vaci din rase de carne.

Tot şeful APIA accentuează că nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poate atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plată ajutorului specific, respectiv penalităţi / sancţiuni multianuale. APIA pune la dispoziţia beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale deţinut în exploataţie/ii şi cu încadrarea pentru fiecare categorie, efectiv înscris în RNE. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, la ultima cotaţie a lunii septembrie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 4,5383 lei, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro. Cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.