Trei importante evenimente religioase


În zilele de 3 şi 4 noiembrie, prefectul Mircea Nadolu a participat – la invitaţia Înaltpreasfin­ţi­tului Arhiepis­cop Gherasim şi a Preasfinţitului Epis­cop-Vicar Emilian Lovişteanu – la sfin­ţirea a trei biserici din judeţ. În prima zi a avut loc sfinţirea bisericii mănăstirii din Malaia, la care au participat, alături de re­pre­zentanţi ai administraţiei locale şi centrale, personalităţi ale vieţii cultu­rale vâlcene, monahi şi peste 1.200 de credincioşi veniţi din judeţ şi din ţară. La acest moment de sărbătoare au fost aduse şi moaştele sfinte ale Cuviosului Grigorie Decapo­litul de la Mănăstirea Bistriţa. În ace­eaşi zi, Înaltpreasfinţitul Părinte Ghe­rasim şi Preasfinţitul Părinte Emilian Loviş­tea­nul, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, au sfinţit o nouă biserică din lemn cu hramurile „Sfinţii Martiri Brân­coveni” şi „Sfântul Mare Mucenic Mina” de la noua mănăstire de călu­gări din staţiunea montană Obârşia Lotrului – Voineasa. Ctitorii principali ai mănăstirii sunt preotul inginer Ioan Comăneci, împreună cu omul de afaceri Frank Vasile Timiş, iar terenul a fost donat de către Alexan­dru Emanoil Săvoiu.

A doua zi, duminică, 4 noiembrie, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, îm­preună cu un sobor de preoţi şi diaconi, au resfinţit biserica din satul Igoiu al comunei Alunu, după ce lu­crările de consolidare şi înfrumuseţare au fost finalizate. Peste 300 de credin­c­ioşi au participat la slujba de resfin­ţire a bisericii cu hramul „Cuvioasa Parascheva”. În cadrul sfintei liturghii, monahul Vasile Lucian Florin Mihon de la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” Gruiul Lupului a fost hirotonit ierodia­con pe seama Mănăstirii „Înălţarea Sfintei Cruci” de la Mălaia.