„Strategia de protecție a salariaților din sănătate este eronată, crescând riscul de infectare!”


Prin intermediul unui comunicat official de presă, Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită Ministerului Sănătății introducerea purtării măștii chirurgicale și a mănușilor ca precauțiune minimă împotriva COVID 19 pentru toți salariații din spitalele publice:
„Conform analizelor experților noștri, mare majoritate a cazurilor de salariați infectați în spitalele din România au în comun două elemente: aontactul cu pacienți despre care nu s-a știut că sunt infectați și absența unui minim echipament de protecție (cel puțin mască chirurgicală) pentru salariați. În consecință, nivelul minim al echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID 19 trebui să-l constituie masca chirurgicală și mănușile, acestea trebuind să fie asigurate tuturor salariaților.
Atragem public atenția că Planul de măsuri prevăzut de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 533/31.03.2020 prevede ca echipament minim de protecție: echipamentul obișnuit de spital (adică nici o protecție). Măsurile adoptate ratează rezolvarea problemei care a generat dezastrul din spitalele publice și cele militare: pentru cca. 70% dintre salariații din sănătate nefiind prevăzut nici un echipament individual de protecție. Motivul îl constituie prezumția eronată că acești salariați nu vor veni în contact cu pacienți COVID 19.
OMS 533/2020 presupune că toți pacienții infectați COVID 19 sunt cunoscuți în baza testării sau pot fi suspicionați în baza simptomatologiei. Realitatea a demonstrat că personalul din spitale publice din România a fost contaminat de pacienți internați pentru alte patologii, dar care erau și purtători COVID 19 neidentificați deoarece erau asimptomatici (sau simptomele specifice COVID 19 erau camuflate de cele ale afecțiunii de bază). Cu alte cuvinte, marea majoritate a salariaților din sănătate au fost infectați de pacienți descoperiți ulterior acordării îngrijirilor de sănătate ca fiind infectați, în condițiile în care salariații în cauză nu au beneficiat de o minimă protecție. Aceste prevederi au împiedicat spitalele publice să utilizeze echipamentele individuale de protecție în discuție, atunci când le-au avut, ratând astfel evitarea infectării salariaților.
Având în vedere că până acum Ministerul Sănătății a refuzat adoptarea acestor măsuri necesare reducerii riscului salariaților, Federația «Solidaritatea Sanitară» solicită public tuturor unităților sanitare să convoace de urgență Comitetele de Sănătate și Securitate în Muncă pentru a stabili propriile planuri de protecție, în cadrul cărora să instituie această măsură ca precauție universală în lupta cu COVID 19. Atragem public atenția că actualele prevederi ale OMS 533/2020 (care preiau prevederile unei adrese semnate de fostul ministru al Sănătății) continuă să mențină regulile care au generat o eroare sistemică, ea fiind principala cauză a dezastrelor din spitalele publice”.