Sprijin pentru agricultura eco


• în cursul acestei săptămâni, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), va acorda două forme de sprijin, adresate crescătorilor de vaci din zonele defavorizate şi fermierilor eco
 

Măsurile de sprijin vizează producă­torii de lapte care deţin minimum două vaci de lapte şi se află în zone defavorizate şi agri­cultorii care desfăşoară activităţi agricole în regim ecologic. De ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură vor beneficia peste 7.000 de agricultori, de două ori mai mulţi decât anul trecut.

Suma totală ce urmează a se plăti bene­ficiarilor pentru ajutorul specific acor­dat producătorilor de lapte din zonele defavorizate este de 21,12 milioane euro pentru un efectiv de aproximativ 257.000 ca­pete vaci de lapte eligibile, respectiv 74.911 beneficiari. Cuantumul determinat este de 86,37 euro/cap de vacă. Suma to­tală ce urmează a se plăti beneficiarilor pentru ajutorul specific pentru îmbunătă­ţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică este de 3,09 mili­oane euro. Această sumă este împărţită între exploataţiile din domeniul vegetal (2,89 milioane euro pentru un număr de 6.715 exploataţii) şi cele din domeniul creş­terii animalelor (0,21 milioane euro pentru un număr de 343 exploataţii). În con­for­mi­tate cu HG nr. 759/2010, cuantumul plăţii anuale suplimentare pe exploataţie se cal­culează de APIA după finalizarea verifi­cărilor.

Calculul se realizează prin raportarea pla­foanelor alocate la numărul de bene­ficiari eligibili, pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi ani­malieră, în limita plăţii anuale suplimentare maxime/exploataţie.