Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13-19 noiembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Antim Ivireanu, Dealul Malului, Râureni intersecție cu Drumul Oltului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Zăvoieni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
• s-au finalizat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Schitul Troianu;
• s-a executat branșament apă potabilă pe strada Schitul Troianu;
• s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
• s-au verificat și curățat căminele colectoare de pe strada Nistor Dumitrescu;
• s-a ridicat la cotă capac cămin de canalizare pe strada Calea lui Traian;
• s-a montat capac cămin de canalizare pe strada Albinei;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Regina Maria – blocul C6, strada Gib Mihăescu, Aleea Teilor – blocul C7, Aleea Narciselor – blocurile C18 și C28, strada Grigore Procopiu – blocul G117, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/1, strada Calea lui Traian – blocul L, strada Știrbei Vodă, strada Mihai Eminescu – blocurile C21 și B5, Aleea Bradului – blocurile C1 și C6, strada Lucian Blaga – blocul A97, strada Maior V. Popescu – blocul 22, strada Kalamata, strada Depozitelor, strada Republicii – blocul H2, strada Octavian Goga, strada Doctor Hacman – blocurile 86 și 93, strada Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Marin Preda – blocul C8, strada Dan Basarab, strada Ion Referendaru – blocul I3, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocurile A9, A54, A56, A60, A62, A63 și C21.
17 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 17 apometre, dintre care 13 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate două lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 16 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA