Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18-24 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Matache Temelie 17, str. Apusului intersecție cu str Eftimeștilor, B-dul Tudor Vladimirescu – Cămin Garnizoană, Muscelului nr. 208, Danil Ionescu nr. 95-96, Calea lui Traian Bl. 20, Colonie Nuci – baraca 26, C. Hanciu nr. 7 și Prundului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe Splaiul Independenței și str. Luceafărului – Bl. A2.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Pasajul Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au executat lucrări de conectare a rețelei de apă PEHD, PN 10m, Dn 160mm cu rețeaua PEHD, PN 10, D 160mm existentă pe Splaiul Independenței, unde s-au executat patru branșamente de apă cu țeavă PEHD PN 10, D 63mm și a fost dezafectată rețeaua OL D175mm, cuplându-se rețelele de PE D160 mm;
  • continuă lucrările pentru înlocuirea rețelei de canalizare cu țeavă PVC, D 250mm pe strada Calea lui Traian, unde au fost executate două cămine  de vizitare;
  • a fost înlocuit un capac cămin pe Aleea Castanilor;
  • a fost verificată canalizarea pluvială la Bl. C16 – zona Ostroveni;
  • a fost curățată canalizarea și s-au tăiat și sudat capace cămine canalizare pe str. Sacerdoțeanu;
  • au fost ridicate la cotă două cămine de canalizare la Bl. C 29 pe Aleea Panseluțelor;
  • au fost curățate căminele de canalizare în cartierul Petrișor;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bl. A54 – Ostroveni, Aleea Panseluțelor – Bl. C29, sc. B, Bd. Tineretului – Bl. B5, sc. A și Bl. A16, Bd. T. Vladimirescu – Bl. N5, sc. A, str. Matache Temelie – Bl. 72, Bl. 73 și Bl.74 , Ostroveni – Bl. 101, Bl.C32, Bl. C1, Bl. B12, Bl. A16, Bl. A8/1, Bl. C28 și Bl. C29, str. Matei Basarab – Bl. 118, str. Dr. Hacman – Bl. 102, str. Cerna – Bl. 1, str. Rapsodiei – Bl.H1, str. Libertății, str. C-tin Brâncuși – Bl. I2 sc. D, str. Mihai Eminescu – Bl. C11, str. I.C. Brătianu – Bl. A65, Bl. A66, Bl. A67, Bl. A68, Bl. A69, Bl. A70 , Piața centrală – Bl. L, sc. D, str. Sacerdoțeanu, str. Dacia – Bl. B.
35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 apometre, dintre care 33 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea.
• Biroul de presă al Apavil SA