La Horezu, ședință ordinară cu multe puncte pe ordinea de zi


Joi, 30 iulie 2020, cu începere de la ora 08.30, în sala de conferințe a Casei de cultură „Constantin Brâncoveanu” din Horezu se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local al orașului aferentă lunii care urmează să se încheie. Întâlnirea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului COVID-19. Ordinea de zi a întâlnirii aleșilor locuitorilor din stațiunea de sub Buila cuprinde treisprezece puncte. Dintre acestea vă prezentăm câteva care considerăm că au o importanță sporită pentru a fi aduse la cunoștința opiniei publice din județul nostru (facem precizarea că punctele respective vor fi redate conform numerelor inițiale pe care le au în ordinea de zi a ședinței din data de 30 iulie):
2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini și documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 5.000 mp, proprietatea publică a UAT Orașul Horezu, situat în orașul Horezu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 40, județul Vâlcea.
3.Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru licitația privind concesionarea unui teren în suprafață de 5.000 mp, proprietatea publică a UAT Orașul Horezu, situat în orașul Horezu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 40, județul Vâlcea.
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație a unui teren intravilan în suprafață de 10.000 mp, proprietatea publică a UAT Orașul Horezu, situat în orașul Horezu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 145, Punctul «Treapt», județul Vâlcea.
5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Horezu, județul Vâlcea, a terenului forestier în suprafață de 8,8 hectare situat în extravilanul unității administrativ-teritoriale orașul Horezu.
6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Horezu, județul Vâlcea, a unui imobil categorie de folosință pășune situat în extravilanul unității administrativ-teritoriale orașul Horezu.
7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea promovării unei acțiuni pentru revendicarea Stației de Epurare Măldărești.
8.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea volumului și prețului pentru valorificarea masei lemnoase către populație din pășunea Scărișoara, pășune aflată în domeniul privat al UAT Horezu.
9.Prezentarea informării nr. 13753/22.07.2020 cu privire la casarea imobilului cu denumirea „Clădire salvare”.