Se compromite sondajul!?!


• tensiunile au degenerat în îmbrânceli şi înjurături în cadrul Uniunii Social Liberale
• „sondorii” de la „Avangarde” vor să părăsească Vâlcea

În cadrul Uniunii Social Liberale s-a decis derularea unor sondaje de opinie în mai multe judeţe din ţară, scopul fiind acela de-a fi aleşi cei mai buni candidaţi pentru alegerile locale de anul viitor. Prin aceste cercetări sociale se urmăreşte desemnarea de către Opoziţie a celor mai bine plasaţi candidaţi pentru funcţiile de preşe­dinţi de Consilii Judeţene şi primării-reşedinţă de judeţ.

„Comandouri” mutate din comună-n comună

Nici nu începuse bine sondajul efectuat în Vâlcea de institutul agreat de PSD – Grupul de Studii Socio-Com­portamentale „Avangarde” că au şi apărut primele fisuri în colabo­ra­rea cu PNL. S-a vorbit, de nenu­mă­rate ori, de exis­tenţa unor „coman­douri” mutate dintr-o co­mună în alta, care să taie calea celor care efec­tu­ea­ză cer­cetările socio­­lo­gice. Au fost pre­gătite chiar mi­cro­­bu­ze care să trans­porte, dintr-o lo­ca­li­tate în alta, oa­meni care să răs­pundă „aşa cum tre­buie” la între­bă­rilor „son­dorilor” de la „Avangarde”.

Cîlea: „Am informat conducerea partidului”

Ion-Calea2Ieri, însă, lucrurile au degenerat în conflicte verbale, „piperate” chiar cu unele îmbrânceli! „Pe surse” am aflat că şefii de la „Avangarde” sunt pe cale să-şi retragă oamenii din Vâl­cea, astfel că sondajul ar putea fi suspendat sau chiar anulat. S-a ajuns în situaţia aceasta deoarece în comuna Frânceşti au apărut conflicte serioase între pesedişti, „sondori” şi liberali. „Domne, eu sunt la Drăgăşani şi nu ştiu ce s-a întâmplat la Vâlcea sau la Frânceşti. Nu am nicio implicare în aceste evenimente şi voi face o informare completă către con­ducerea partidului. Cred că liberalii din Vâlcea vor să compromită son­da­jul celor de la Avangarde”, ne-a de­cla­­rat liderul social-democrat, Ion Cîlea.

Buican: „Există fotografii!”

buican_cristi4La rândul său, liberalul Cristian Buican spune: „Există fotografii care-i surprind pe cei de la PSD în situaţii care nu fac cinste Grupului de Studii Socio-Comportamentale «Avan­garde». Nu avem vreo implicare în aces­te evenimente, nu organizăm noi sondajul de opinie”. Din tabăra liberală am mai aflat că, în dimineaţa zilei de ieri, de la un restaurant din sudul Râmnicului, au plecat împreună „în teren” autovehicule aparţinând unor membri ai PSD şi ale „Avan­garde”.