Din noiembrie, Muzeul Județean Vâlcea va prezenta și promova săptămânal câte un exponat


Demarată în urmă cu câțiva ani, inițiativa prezentării și promovării lunare a exponatelor din patrimoniul Muzeului Județean Vâlcea a suferit o importantă și lăudabilă îmbunătățire. Astfel începând cu luna noiembrie 2020, în regim săptămânal va fi prezentat și promovat câte un exponat din fiecare secție care formează muzeul.
Noutatea a pornit cu unul dintre cele mai interesante și fascinante exponate de la Muzeul de Istorie: un vas miniatural (ceașcă) aparținând perioadei de tranziție la epoca bronzului (cultura Coțofeni). Vasele miniaturale sunt considerate, de regulă, cultice dar acest lucru trebuie confirmat și de contextul arheologic.

Condiții de descoperire

Provine de la Buridava Dacică (Ocnele Mari), campania arheologică 1977, fiind parte din inventarul Complexului M.336 (mormânt dacic, în opinia lui D. Berciu).
Alături de acest vas, în groapa lui M.336 au mai fost descoperite și fragmente ceramice Glina (din perioada timpurie a epocii bronzului), indiciu al faptului că dacii buridavensi au terasat zona și au distrus straturile arheologice cu locuiri preistorice. Descriere: Tipologic, vasul miniatural este o ceașcă cu toarta supraînălțată dar toarta lipsește din vechime. Se mai poate observa, totuși, locul de unde aceasta pornea din buza vasului și se îmbina cu corpul acestuia prin fixarea într-o perforație, lucru mai rar observat. Vasul are corpul globular, gâtul înălțat, buza ușor trasă în exterior iar toarta ar fi trebuit să fie supraînălțată, conform analogiilor cu piese Coțofeni descoperite și la Buridava Dacică.
Decorul este foarte sărac, spre deosebire de majoritatea ceștilor Coțofeni, lucru pe care îl putem pune pe seama dimensiunilor foarte mici ale vasului. Ornamentarea constă într-o singură linie realizată în tehnica împunsăturilor succesive și este plasată în zona dintre corp și gât.
Pasta vasului aparține categoriei semifine, are o ardere oxidantă care i-a dat o culoare brun-des chis și roșiatică. Dar, din cauza arderii secundare, exteriorul vasului este, preponderent, negru. Dimensiuni: H- 3,3 cm; D gură- 2 cm; D corp- 2,6 cm; gr. buză- 0,33 cm.