Salariul minim la 850 lei, prima salvă sindicală a primăverii


Sindicaliştii afiliaţi la Confe­de­raţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” consideră că datele econo­mi­ce, aşa cum au fost ele făcute pu­blice, în trimestrul II, III şi IV al anu­lui 2011 au fost suficient de pozitive pentru a conţine premisele unei creşteri salariale pentru apara­tul bugetar de la 1 ianuarie 2012 dar, cu toate acestea, creşterea sa­la­rială, deşi promisă dacă exista creş­tere economică, nu s-a realizat la începutul anului în curs, Guver­nul afirmând că această creştere nu este susţinută economic.

Aurel Popescu, liderul UST Cartel ALFA Vâlcea, crede că această situaţie duce la concluzia că solicitarea Preşedintelui Traian Băsescu, formulată în Plenul Parla­mentului este un demers pur popu­list care face parte din strategia atent gândită şi pusă în practică de actuala Putere în vederea cam­pa­niei electorale.

„Solicitarea de majorare a sa­lariilor bugetare, formulată impe­ra­tiv de Preşedinte, este o demons­traţie, care nu mai era necesară, a incoerenţei economice de care a dat dovadă actuala Putere din Ro­mânia şi o probă a lipsei de respect faţă de sacrificiile uriaşe făcute de populaţie, în numele aşa zisei sta­bi­lităţi economice clamate de guver­nanţi.

În paralel cu reducerile sala­riale din mediul bugetar, mediul privat a fost grav afectat de dera­pajele economice şi de proasta ges­tiune a economiei româneşti. Me­diul economic privat a fost moto­rul economiei şi a generat creş­te­rea economică din ultimele trei tri­mes­tre ale anului trecut, iar an­ga­jaţii din sectorul privat au suportat la rândul lor drastice reduceri sala­riale. Mediul privat a fost afectat de ajustările fiscale, iar măsurile de austeritate au făcut ca marea majoritate a lucrătorilor din mediul privat să fie salarizaţi cu salariul minim pe economie.

Măsura propusă de Preşedinte face o gravă discriminare între me­diul privat şi cel bugetar, în con­di­ţiile în care recuperarea salarială pro­­misă bugetarilor nu este aso­ciată cu o creştere a salariului mi­nim garantat în plată, salariu de care beneficiază un număr foarte mare de lucrători din mediul privat şi bugetar”, spune Popescu.

Acesta vorbeşte ca despre o în­cer­care gravă de discriminare între lucrători salariaţi bugetari şi sa­la­riaţi din mediul privat, dar şi o în­călcare a prevederilor referitoare la principiile muncii decente, cons­finţite de Constituţie. Liderul ALFA e convins că urmarea logică a cons­trângerilor din anii precedenţi ar fi creşterea imediată a salariului minim pe economie garantat în plată la cel puţin 850 de lei.