„S-ar putea introduce specializarea antreprenoriat în licee”


• afirmă deputatul Vlădoiu după aprobarea „Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri”

Zilele trecute, Guvernul a apro­bat „Strategia guvernamentală pen­tru dezvoltarea sectorului între­prin­derilor mici şi mijlocii şi îmbună­tă­ţi­rea mediului de afaceri din Ro­mâ­nia-Orizont 2020”. Conform spu­selor deputatului Vlădoiu, Guvernul şi-a propus prin această strategie in­­dicatori de performanţă care vi­zea­­­ză creşterea numărului de IMM-uri active de la 474.000, la 31 de­cembrie 2013, la 670.000 în orizont 2020, creşterea numărului de IMM-uri active la mia de locuitori – de la 24 de firme la mia de locuitori la 36 de firme la mia de locuitori -, o creştere a numărului de angajaţi în IMM-uri de la 2,6 milioane la 3,2 milioane. „Strategia propune cinci direcţii de acţiune: sprijinirea şi pro­mo­varea antreprenoriatului, acce­sul la pieţe, accesul la finanţare adecvată, IMM-uri inovative şi reac­ti­vitatea administraţiei publice lo­cale la nevoile IMM-urilor. Avem în vedere iniţierea unui program naţio­nal «Start Up România», o iniţiativă de aproximativ 150 de milioane de euro, pentru susţinerea diverselor categorii de tineri pentru începerea afacerilor de tip «Start Up». Gândim introducerea specializării antrepre­no­riat în licee, să facem licee spe­cia­lizate pe antreprenoriat aşa cum sunt, de exemplu, liceele econo­mice sau liceele informatice”, a precizat Vlădoiu.