RoȘTIRE


În luna aprilie 2021, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 121 controale. Au fost dispuse 352 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractul colectiv de muncă. Au fost aplicate 29 sancţiuni contravenţionale, din care 18 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 220.000 lei. În timpul controalelor, au fost identificate opt persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse opt contracte colective de muncă.
Ion TĂNĂSOIU, inspector șef ITM Vâlcea