APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui  post de chimist în cadrul Laboratorului de Apă, Stația Tratare Rm. Vâlcea


Concursul constă în probele scris și interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 20.05.2024 ora 1000
  • interviul va avea loc în data de 24.05.2024 ora 1000

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  13.05.2024 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.