Site icon Curierul de Vâlcea

Reguli noi în viticultură

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri o hotărâre privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole. Actul normativ asigură aplicarea cadrului juridic şi a reglementărilor specifice producţiei, îmbutelierii, etiche­tării şi comercializării produselor vitivinicole. Hotărârea cuprinde prevederi referitoare la stabilirea arealelor viticole din România, la înfiinţarea, întreţinerea şi defrişarea plantaţiilor viticole, precizări legate de produsele şi subprodusele vitivinicole, pre­cum şi practicile şi tratamentele oenologice autorizate.
Actul normativ detaliază condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vinul cu denumire de origine controlată (D.O.C.), vinul cu indicaţie geografică (I.G.) şi detaliază tipurile de vin speciale.
Hotărârea stabileşte condiţiile de comercializare a strugurilor de vin, a vinurilor şi a celorlalte produse vinicole, modul de ambalare, etichetare şi prezentare, precum şi gestiunea şi controlul pieţei vitivinicole. De asemenea, hotărârea detaliază responsabilităţile din sarcina operatorilor din sectorul privat sau comercial în vederea asigurării trasabilităţii produselor vinicole, precum şi pentru asigurarea furnizării unor produse viticole cores­punzătoare din punct de vedere calitativ.

Exit mobile version