Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

10 iulie 2020

Reglementări fiscale în domeniul agricol


• Direcția Agricolă Vâlcea anunță că, în ședința de Guvern din data de 25 ianuarie 2019, a fost aprobată o Hotărâre privind metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și metodologia de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

Culturile agricole care vor fi scutite de impozit

Prin acest act normativ se reglementează: redefinirea temeiului juridic al actului normativ, respectiv art. 106 alin. (3) și art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; introducerea sintagmei norma de venit unitară, ca valoare necesară calculului de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice, a producției valorificate prin/către cooperativa agricolă, pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit; faptul că în cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor deținute nu generează venit impozabil; metodologiile pentru calcularea de către direcțiile agricole județene, respectiv a municipiului București, a normelor de venit și a normelor de venit unitare, însoțite de exemple pentru toate categoriile de produse vegetale și animale; modelul și termenul de transmitere de către direcțiile agricole județene, respectiv a municipiului București, către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice a normelor de venit și a normelor de venit unitare; completarea tabelului produselor vegetale cu „Plante medicinale și aromatice”; metodologia de calcul de către contribuabili, persoane fizice, a venitului anual și după caz, a venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit; prevederi specifice pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă în anul fiscal 2018, precum și pentru perioada următoare începând cu anul fiscal 2019, referitoare, atât la depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, cât și a rectificării acesteia prin depunerea unei declarației rectificative; abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole.

Schimbări și la Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

În plus, a mai fost aprobată și o Hotărâre care modifică și completează HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Modificările și completările legislației au fost necesare întrucât în procesul de evaluare a cererilor de finanțare și de verificare a documentelor atașate acestora, precum și în procesul de analiză realizat în cadrul Comisiei de selecție au existat interpretări diferite ale prevederilor art. 5 din HG nr. 347/2016. Totodată, sunt acceptate bunurile prevăzute la alin. (2), art 5. din HG nr. 347/2016, în cadrul operațiunilor pentru care perioada de monitorizare ex-post s-a încheiat, în scopul sprijinirii beneficiarilor în vederea dezvoltării/modernizării a ceea ce deja au realizat. Această modificare și completare este necesară pentru a facilita interpretarea unitară a dispozițiilor art. 5 din HG nr. 347/2016.

Etichete: , ,

Poți comenta aici

Alte articole de la Actualitate