Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 septembrie 2021

Proiecte de peste 4 miliarde euro pentru sate


priveliste-pietrariPrintr-un comunicat oficial de presă, ARDRP anunță că: „Derularea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurală  se desfăşoară în ritm susţinut iar Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, (APDRP) a selectat spre contractare, în vederea dezvoltării mediului rural, ce­reri de finanţare în valoare de 4,27 miliarde de euro. De la demararea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în martie 2008, prin intermediul căruia se acordă fondurile europene nerambursabile pentru investiţii şi plăţi directe, au fost selectate pentru a fi contractate 31.414 cereri de finanţare, reprezentând o angajare de 60,9%. Dintre acestea, până în prezent, au fost contractate efectiv 29.311 proiecte, în valoare de 3,86 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o angajare de 55,14% a fondurilor totale alo­ca­te pentru Măsurile de investiţii gestionate de către APDRP. De asemenea, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 2,035 miliarde de euro. În funcţie de tipul investiţiei finanţate prin PNDR, situaţia detaliată se prezintă astfel: Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” – până în prezent, APDRP a primit 6.117 cereri de finanţare, din care au fost selectate 2.033 de proiecte cu valoare nerambur­sa­bilă de 825,63 de milioane de euro. Totodată, au fost efec­tuate plăţi totale în valoare de peste 260,30 milioane de euro; Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”  această Măsură a fost accesată de 1.983 de beneficiari, fiind semnate până în prezent 849 de contracte de finanţare în valoare publică de peste 661 mili­oane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul cursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578 din anul 2010. Pentru proiectele de creş­tere a valorii adăugate a produselor agricole şi fores­tie­re au fost efectuate plăţi în valoare de peste 148,27 mili­oa­ne de euro;  Măsura 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor” – în urma depunerii a peste 3.039 de cereri de finanţare, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri, până în anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, a fost depăşită de aproape cinci ori. Au fost contractate până în prezent 613 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,53 de miliarde de euro şi au fost plătiţi 249,14 milioane de euro; Măsura 312 „Sprijin pen­tru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” – pen­tru această Măsură, lansată în septembrie 2008, au fost depuse 4.032 de cereri de finanţare, fiind contractate până acum 1.900 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 266 de milioane de euro, procesul de con­trac­tare fiind în desfăşurare; Măsura 313 „Încurajarea acti­vi­tăţilor turistice”- din septembrie 2008, când a fost lansată pri­ma sesiune pentru depunerea de proiecte şi până în pre­zent, în cadrul acestei Măsuri, au fost depuse 1.697 de ce­reri de finanţare şi au fost contractate 709 proiecte, în va­loare de 124,89 milioane de euro; Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” – Măsura de instalare a tinerilor fermieri s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, în decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, până în acest moment, au fost depuse 6.572 de cereri de finanţare, dintre care au fost contractate până acum 5.201 proiecte. Valoarea proiectelor contractate depăşeşte 106 milioane de euro. Prin Măsura 431 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobân­di­rea de competente şi animarea teritoriului”, submăsura 431.1 – Construcţii parteneriate public – private – se acordă fon­duri pentru activităţi care asigură stimularea formării de par­teneriate, pregătirea şi asigurarea implementării stra­te­giilor de dezvoltare locală. Prin implementarea acţiunilor spe­cifice LEADER, Grupurile de Acţiune Locală (parte­ne­riate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi ai societăţii civile) pot să asigure îmbu­nătăţirea guvernanţei locale. De asemenea, implementarea acţiunilor presupune consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la diver­si­ficarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comu­nităţilor. În sesiunea desfăşurată în perioada septembrie – octombrie din 2009 au fost depuse 112 proiecte în valoare publică de aproximativ 5 milioane de euro, lucru deosebit de îmbucurător ţinând cont de noutatea absolută pe care o presupun aceste tipuri de finanţări. Nu în ultimul rând, pen­tru Măsura 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” care are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali au fost depuse 13 cereri de finanţare, cu valoarea de 2,17 milioane de euro.  În contextul în care ne aflăm la jumătatea perioadei de derulare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, care a început efectiv în martie 2008, situaţia demonstrează capacitatea foarte bună de angajare a ba­nilor europeni. Pentru anul 2011 se constată deja o creştere a plăţilor efective către beneficiari, prin implementarea de către aceştia a proiectelor contractate, rambursările (plăţi efective) fiind condiţionate de cererile de plată depuse. Ritmul de până acum al plăţilor efective, de peste 20% din totalul alocărilor, a fost influenţat de contractarea proiec­te­lor, majoritatea acestora fiind finanţate începând cu anul 2010, precum şi de capacitatea financiară a beneficiarilor”.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized