Primele roșii din Vâlcea, deja pe piață!


După cum anunța dinainte de Paști directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană, au apărut primele tomate românești în piața din Rm Vâlcea: „Datorită programului „Tomate în spații protejate”, program gândit și pus în practică de Guvernul României împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, avem deja posibilitatea de a cumpăra roșii de la un producător local, din Drăgășani. Este vorba de Viorel Bica, unul din cei 69 de beneficiari ai acestui proiect” ne-a explicat Ovidiu Barbu, directorul executiv DAJ Vâlcea.
Potrivit aceleiași surse, resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 233.190.000 lei, repre­zentând echivalentul în lei al sumei 50.000.000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2019: „Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro / beneficiar / an, iar sumele se plătesc într-o singură tranşă. Cererea de înscriere în program se depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene, până cel târziu la data de: 20 martie inclusiv, pentru produc­ția valorificată în perioada ianuarie-mai; 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie.
Potențialii beneficiari sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de tomate; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2019“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării; să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.
Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 27 decembrie 2019, inclusiv”.