Pregătiri pentru Zilele Râmnicului


• manifestările vor avea loc pe Splaiul Independenţei
 

În şedinţa de săptămâna tre­cută, consilierii locali au decis asu­pra des­făşurării Zilelor Râmnicului – aniver­sa­rea a 624 ani de la prima atestare documentară a oraşului. Precizăm că manifestările vor avea loc, în perioada 18 – 20 mai, pe Splaiul Indepen­den­ţei. „Cu acest prilej, am împuternicit adminis­tra­torul public al municipiului pentru atragerea unor parteneri în vederea organizării şi desfăşurării ma­ni­fes­tărilor de tip spectacol de muzică populară, dance şi pop – rock. Pentru recuperarea cheltuielilor, par­tenerii – organizatori vor putea exploa­ta din punct de vedere comer­cial zona adia­centă locului de desfă­şurare a mani­festărilor”, ne-a declarat Alina Tîrlea, consilier local din partea PDL.