„POSDRU începe să îmbunătăţească viaţa românilor”


• susţine ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici
Peste 400 de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale au fost depuse între 28 iulie şi 11 august, informează Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), MFE a primit 436 cereri de finanţare, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate de peste 2,3 miliarde de lei, în cadrul cererii de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de peste 877,6 milioane de lei (echivalentul în lei a 200 milioane euro). „Prin acest apel de proiecte, pentru prima dată contribuim efectiv la dezvoltarea comunităţilor locale prin crearea de locuri de muncă, în special pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile (…) Este dovada că Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane începe să îmbunătăţească viaţa tuturor românilor”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
MFE precizează că, odată cu lansarea acestui apel, şi-a propus fluidizarea şi eficientizarea procesului de evaluare prin începerea evaluării cererilor de finanţare în timpul derulării apelului. „Primele 32 cereri de finanţare au fost trimise în evaluare în data de 8 august 2014. Evaluarea tuturor propunerilor de proiecte depuse în cadrul acestui apel va fi finalizată până la sfârşitul lunii septembrie. Totodată, procesul de contractare va începe înaintea finalizării procesului de evaluare, în a doua jumătate a lunii august, pentru cererile de finanţare care obţin un punctaj de peste 80 de puncte (cu condiţia îndeplinirii punctajelor minime la fiecare criteriu de evaluare)”, subliniază MFE. Ministerul a menţionat mai arată că, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, se încurajează înfiinţarea de noi grupuri şi parteneriate funcţionale în economie între cooperative, asociaţii de întrajutorare, fundaţii şi asociaţii, întreprinderi, agenţii care vor înfiinţa structuri ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii şi noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii în special din zonele rurale. De asemenea, acestea vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sănătate, educaţie şi vor contribui la valorificarea forţei de muncă, în special din zonele rurale, prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie romă, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.