Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 septembrie 2021

Poliţiştii locali constată contravenţii şi pot aplica sancţiuni în domeniul circulaţiei rutiere


deaconu_alecu„În urma reorganizării, am preluat din aparatul de specialitate al primarului specialiştii care erau pe disciplina construcţii. Colaborăm foarte bine cu biroul de specialitate din cadrul Primăriei Râmnicu Vâl­cea, cu biroul de urbanism şi cu ce­le­lalte instituţii care au sarcini ase­mănătoare”, declară Alecu Dea­conu (foto), şeful Poliţiei Locale.

Dacă în ediţiile de zilele trecute, v-am prezentat, ca părţi ale activi­tă­ţii Poliţiei Locale, felul cum func­ţio­nează camerele video instalate în Râmnic şi atribuţiile în domeniul ordinii şi liniştii publice, de data aceasta am discutat cu Alecu Dea­conu despre reglementările în do­me­niul circulaţiei pe drumurile publice. Astfel, conform prevede­ri­lor Legii nr. 155/2010 privind înfiin­ţarea poliţiilor locale din România, lucrătorii din Rm. Vâlcea au stabi­lite atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice. Ei asigură ­flu­enţa circulaţiei pe drumurile pu­blice din raza teritorială de com­pe­tenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule. De asemenea, poliţiştii locali pot veri­fica integritatea mijloacelor de sem­nalizare rutieră şi sesizează nere­guli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere. În plus, participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efec­te­lor fenomenelor naturale cum sunt nin­soare abundentă, viscol, vânt pu­ter­nic, ploaie torenţială, grindină, polei. De menţionat faptul că un număr de 20 de poliţişti locali au efec­tuat cursul de formare profe­sio­nală organizat la Centrul teritorial „Nicolae Golescu” din Slatina, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, absolvindu-l prin exa­men, cu rezultate bune. Alecu Dea­conu detalizată cu reglementările legale privind dreptul poliţiştilor locali de a aplica sancţiuni în trafic. „Conform legilor în vigoare, poliţiştii locali cons­tată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea norme­lor legale privind oprirea, staţio­na­rea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a auto­vehiculelor staţionate neregula­men­tar. De asemenea, constată con­travenţii şi aplică sancţiuni pen­tru încălcarea normelor legale pri­vind masa maximă admisă şi acce­sul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua sem­na­le de oprire a conducătorilor aces­tor vehicule. Mai doresc să preci­zez că poliţiştii locali pot aplica sanc­ţiuni pentru încălcarea nor­me­lor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală”. Mai trebuie spus că poli­ţiştii locali aplică pre­ve­derile le­gale privind regimul juridic al vehi­cu­lelor fără stăpân sau aban­donate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat, al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized