O CARTE DE O VALOARE EXCEPȚIONALĂ


Un confrate de-al meu, cu care în ultimii ani colaborez în scrierea unor materiale pe teme de istorie, între acestea înscriindu-se și unele privitoare la monumen­tele și însemnele memo­riale dedicate eroilor neamului, mi-a dăruit cu câteva zile în urmă cartea intitulată: Orașul Horezu, Județul Vâlcea. Statuia Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.
Pentru că m-a atras încă de la început atât titlul lucrării, cât și ilustrațiile de pe copertă, care sunt frumoase, atrăgătoare, reprezentative și minunat colorate am trecut de îndată la lecturarea ei. N-am acoperit geană pe geană până n-am citit-o în întregime și până ce n-am rerăsfoit-o pe alocuri pentru că m-a atras și m-a captivat, deopotrivă, atât prin titlurile și subtitlurile unor capitole cât și prin bogăția de imagini foto color. Pentru că a venit aici vorba de ilustrația cărții înainte de a ne referi la conținutul și la valoarea lucrării, sincer să fiu, mai rar mi-a fost dat o carte pe o temă dată și care însumează doar 138 de pagini și care să fie atât de bogat și ingenios ilustrată. Se vede treaba că autorul ei, domnul Eugen Petrescu a intuit și a știut că ilustrația la o carte îi întregește conținutul și o face mai atractivă pentru lectură.
Dorim, în continuare să spunem câteva cuvinte despre conținutul lucrării la care ne referim. Din titlul ei s-ar putea crea impresia că în ea se vorbește cu precădere despre o statuie reprezentativă ce se înalță maiestuoasă în orașul Horezu, cea a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Dar lucrurile nu-s deloc așa. În filele cărții pe lângă referințe clare, calde, interesante și bine documentate privitoare la acea statuie, sunt redate date, fapte, informații și aprecieri docte referitoare la istoria localității Horezu, din județul Vâlcea, la viața și activitatea domnitorului Constantin Brâncoveanu, la ctitoriile sale, la modul în care sfântul voievod a fost prețuit și preamărit în epoca domniei lui și apoi până în zilele noastre, cu precădere în anul 2014, când s-a comemorat împlinirea a 300 de ani de la asasinarea mișelească, la Istambul, a domnitorului Țării Românești și a fiilor săi. Din cele subliniate de noi mai sus, rezultă că lucrarea despre care discutăm este o veritabilă carte de istorie.
În capitolele sau în subcapitolele intitulate: Orașul Horezu. Repere istorice seculare (p. 45) și De la Basarab I Întemeietorul, la Constantin Brâncoveanu (p. 47-50), Satul Brâncoveni rădăcina voievozilor Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu (p. 50-52), Vâlcea, un ținut istoric creator și păstrător de valori material identitare (p. 62-65), ca să ne referim doar la acestea, sunt tratate pagini autentice de istorie medievală, modernă și contemporană, unele date și informații cuprinse în ele sunt de-a dreptul inedite. Își permite să facă o atare apreciere nu un cititor oarecare, ci un istoric militar de profesie. Pentru că spațiul afectat acestei prezentări de carte este limitat, ne oprim aici cu aprecierile noastre privitoare la lucrare, considerăm potrivit să mai semnalăm doar faptul că lucrarea este prevăzută cu un „clasor” bine venit și el.
În încheiere, îi asigurăm pe cititori că ne-a căzut în mână o carte cu adevărat valoroasă, exemplară și chiar excepțională. De aceea, ne permitem s-o recomandăm pentru lectură și chiar pentru studiu atât cititorului obișnuit, dar și specialistului. Fiecare dintre aceștia au câte ceva de învățat, de reținut și de propagat.
Martie 2015, București
General de brigadă (rtg) prof. univ. dr. Florian TUCĂ

Posting....