MANUALUL pentru fonduri europene a fost publicat


Manualul de procedură evaluare – selectare PNDR 2020, versiunea 17 și Procedura implementare – Secțiunea I – Contractare și modificare contracte versiunea 12, au fost publicate pe pagina oficială de internet a AFIR. Acestea se află în cadrul secţiunii „Informații Utile”, subsecţiunea „Proceduri de lucru pentru PNDR”. De asemenea, OMADR 25 din 02.02.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 362 – 363 și pentru modificarea OMADR nr. 795/ 2016 pentru aprobarea Manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014 – 2020, a fost publicat în cadrul secțiunii „Informații Utile”, subsecțiunea „Acte Normative”.