Laptele, la control


În această perioadă, producerea şi valorificarea laptelui de vacă este atent monitorizată de personalul din reţeaua sanitară veterinară de la procesul de obţinere în exploataţie, la colectare, transport la procesare, până la consuma­tor. Acţiunile au la bază legislaţia din domeniu, precum şi  Regulamentul C.E nr. 853/2004, care stabileşte norme specifice de igienă şi calitate pentru laptele crud destinat procesării, scopul final fiind să se asigure piaţa de desfacere cu lapte de consum şi produse lactate de calitate şi salubre, prioritar în unităţile de procesare a laptelui autori­zate pentru schimburi intracomuni­tare, obligate să recepţioneze şi să proceseze doar lapte crud provenit de la exploataţii cu vaci care îndeplinesc următoarele crite­rii: laptele să provină din centre de colectare care sunt autorizate sanitar veterinar; să nu depăşească 100.000, numărul total de germeni / ml la 30°C, media geometrică, constatată pe o perioadă de două luni, cu cel puţin două analize pe lună; numărul de celule somatice (care reprezintă sănătatea ugerului) sub 400.000, media geometrică constatată pe o perioadă de 3 luni, cu cel puţin o analiză pe lună.

Cantitatea şi calitatea laptelui de vacă este influenţată de o serie de factori interni sau de mediu, respectiv: rasa, familia sau linia animalelor, individuali­tatea – producţia fiind influenţată de me­ta­bolismul fiecărui animal, confi­guraţia, forma şi dezvoltarea ugerului, vârsta vacii corelată cu perioada de lactaţie, factori de mediu (temperaturile ridicate, sau scăzute, precipitaţiile şi umiditatea excesivă), calitatea nutritivă a furajelor şi modul lor de administrare, asigurarea permanentă a apei potabile, condiţiile de sănătate a animalelor, de zoo-igienă şi microclimat, igiena şi sistemul de muls, calitatea personalului îngrijitor.

Având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2014, este interzisă livrarea la centrele de colectare, la unităţile de procesare, precum şi punerea pe piaţă a laptelui crud care nu respectă cerinţele legislaţiei U.E. cu referire la numărul total de germeni şi la numărul de celule somatice, APIA Vâlcea atenţionează factorii responsabili ca această perioadă rămasă din anul 2013 să fie cât mai constructivă şi utilizată pentru finalizarea şi respectarea unor măsuri menite să ducă la îmbunătăţirea şi menţinerea parametrilor de calitate a laptelui crud, a sistemului de colectare a laptelui şi la modernizarea şi dezvoltarea exploata­ţiilor agricole, în acord cu cerinţele şi reglementările europene, pentru ca acest produs şi derivatele obţinute prin procesare să fie solicitate pe piaţa europeană în cantităţi cât mai mari, măsuri care să cuprindă: înregistrarea exploataţiei cu animale la D.S.V.S.A. conform normelor legislative în vigoare; asigurarea condiţiilor de biosecuritate în exploataţiile de vaci cu lapte prin:  restricţionarea circulaţiei de animale şi personal, asigurarea unui flux tehnologic la nivelul cerinţelor actuale, igiena adăposturilor şi a animalelor, monitori­zarea stării de sănătate a animalelor şi a personalului angajat, să comunice medicului veterinar responsabil cu supravegherea exploataţiei respective cazurile de îmbolnăvire sau suspiciuni de îmbolnăvire a animalelor producătoare de lapte, să se asigure că laptele provenit de la animale bolnave sau suspectate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos, nu este livrat la centrul de colectare, sau prelucrat, decât cu acceptul scris al medicului veterinar, să asigure condiţiile de adăpostire, sănătate, igienă şi bunăstare animală, astfel încât să se evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a laptelui crud, să se asigure că mulsul se desfăşoară în condiţii igienice, prin spălarea şi dezinfectarea ugerului, a aparatelor de muls şi a ustensilelor folosite în acest scop, să fie dotat cu echipamente care să asigure o răcire imediată a laptelui după muls la maxim 8 grade Celsius, să asigure echipamente de protecţie pentru personalul responsabil cu mulsul animalelor, precum şi manipularea corespunzătoare a echipamentelor de muls şi a celor de depozitare a laptelui crud, să transporte imediat după muls laptele crud la centrul de colectare sau prelucrare şi să evite contaminarea acestuia pe timpul transportului, să respecte graficul de afluire a probelor de lapte crud la laboratoarele D.S.V.S.A, pentru determinarea parametrilor de calitate ( N.T.G. şi N.C.S ).

Producătorii agricoli îşi pot valorifica laptele crud sau produsele din lapte, în conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 111 din 2008, în spaţii autorizate sanitar veterinar, prin asumarea responsabilităţii pentru ca produsele lactate pe care le comercializează să nu pună în pericol sănătatea consumatorilor.