La vârsta de 102 ani, Ilie Ciocan a fost vizitat de Grigore Răban


Ieri, unul din cei mai vechi membri ai Casei de Ajutor Reci­proc a Pensionarilor din Vâlcea, Ilie Cio­can, a primit din partea conducerii unității, două diplo­me: una aniver­sară și alta de fi­de­litate. Președin­tele CARP Râmnicu Vâlcea, Gr­i­gore Ră­ban, s-a deplasat în co­muna Ga­licea, la locuința lui Ilie Cio­can, pentru a-i înmâna oficial diploma aniversară – acesta îm­plinind pe 28 mai vârsta de 102 ani și diploma de fidelitate ca membru al unității. Ilie Ciocan este vete­ran de război și s-a înscris în CARP Vâlcea în anul 1992, împlinindu-se 23 de ani de ve­chime. Nu este prima dată când președintele Gri­gore Răban face o surpriză plăcută membrilor cu vechime în CARP și care, una peste alta, au trecut de vârsta de 100 de ani.