Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, partener al Conferinței Internaționale „Frontiere și contacte. Fenomene locale, regionale și globale”


În perioada 19-20 noiembrie 2021, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova, găzduiește lucrările Conferinței Internaționale „FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE”. Manifestarea științifică face parte din proiectul de cercetare interdisciplinar cu același nume, coordonat de conf. univ. dr. Camelia Elena Zăbavă – Universitatea din Craiova și conf. univ. dr. habilitat Carmen Cerasela Dărăbuș – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare.
În cadrul acestui proiect, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” este partener, alături de Institutul Limbii Române/ Lectoratul de limba română din cadrul Universității „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko-Tărnovo, Republica Bulgaria, Departamentul de Balcanistică; Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM – Facultatea de Litere; Asociația Culturală „Carmina Balcanica” din Craiova. Proiectul își propune să contureze o viziune de ansamblu asupra diversității culturale, prin prisma formelor specifice, locale și regionale, dar și prin elementele comune generate de globalizare.
Lucrările Conferinței internaționale se vor desfășura pe trei secțiuni: Filologie, Studii culturale, Istorie/Istoria mentalităților. Vor susține prelegeri peste 60 de participanți din străinătate (Ungaria, Bulgaria, Italia, Spania, Republica Cehă, Azerbaidjan) și din țară (Craiova, București, Cluj, Iași, Baia Mare), de formații diferite (filologi, etnologi, antropologi, istorici). În cadrul manifestării științifice va fi organizată și o secțiune cu susținere în engleză și franceză.
În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul conf. univ. dr. Daiana Theodora Cuibus, director general al Institutului Limbii Române din București și prof. univ. dr. Sevastian Cercel, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române din Craiova.
„Semnificaţia traiului în comun implică studierea limitelor și a elementelor de contact în imaginarul socio-cultural, modalităţile sale de structurare, stereotipuri, prejudecăţi, relaţia Eu/Celălalt, managementul conflictelor. În acest context, noțiunea de «toleranță» joacă un rol important. odată cu evoluţia termenului, vom înţelege aspectele diverse ale multiculturalismului, de la cel restrictiv la cel liberal, de la toleranţa umanistă la multiculturalismul ca provocare pentru stabilitatea lumii contemporane și de-a lungul istoriei, succesele şi eşecurile acestora. Multiculturalitatea devenită interculturalitate este ansamblul de procese destinate stabilirii de relaţii fondate pe respect mutual dintre diverse culturi şi spaţii lingvistice”, au menționat organizatorii manifestării științifice.
Evenimentul se va desfășura online, pe platforma Zoom. Lucrările conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv, la o editură acreditată CNCS.
Biroul de presă al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, Cercet. Șt. III, Dr. Loredana Maria ILIN-GROZOIU