NE-A PĂRĂSIT O PERSONALITATE a culturii românești. Condoleanțe!


Cu regret am primit vestea trecerii la cele veșnice, în data de 18 octombrie 2022, a academicianului Eugen SIMION (născut pe 25 mai 1933), personalitate marcantă a elitei intelectuale românești. Cu o remarcabilă activitate de cercetare, academicianul Eugen SIMION s-a bucurat de un prestigiu recunoscut la nivel național și internațional.
Președinte al Academiei Române în intervalul 1998-2006, președinte al Secției de filologie și literatură, din 2006, al aceleași instituții, director al Institutului de Istorie și Teorie Literală „G. Călinescu”, al Academiei Române” (din 2006), cu o operă impresionantă în țară și în străinătate, autor și coordonator al Dicţionarului General al Literaturii Române, vol. I-VII, realizat de institutele de cercetare ale Academiei Române, personalitatea sa va rămâne una de referință în lumea mentorilor generațiilor prezente și viitoare.
Pe această cale, colectivul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române din Craiova își exprimă regretul pentru dispariția ilustrului om de cultură, academician Eugen SIMION și se roagă Bunului Dumnezeu să așeze cu drepții sufletul celui plecat pe calea veșniciei.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!