Gata cu controalele peste apicultori!


Apicultorii beneficiari de fonduri europene și de stat nu vor mai fi supuși controalelor pe teren în 2020, întrucât în contextul actual de pandemie acestea au fost suspendate. Chiar și în aceste condiții, specialiștii APIA vor putea efectua controale prin alte metode care nu presupun deplasarea la fața locului. Printre acestea se numără solicitarea de fotografii sau organizarea de apeluri video, pentru a verifica dacă beneficiarii de fonduri europene îndeplinesc toate condițiile impuse de programul apicol.
Măsurile prevăzute în Programul Național Apicol 2020-2022 sunt monitorizate și gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), iar controlul la fața locului se realizează de către Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ). Decizia a fost luată la nivel european de către Comisia Europeană (CE). Potrivit Regulamentului CE se fac derogări, pentru anul 2020, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol.
Programul Național Apicol (PNA), reprezintă o măsură de sprijin a apicultorilor și a formelor asociative cu finanțare comună (România – U.E.) prin care apicultorii și formele asociative își pot deconta diverse cheltuieli pe care le fac în stupină, cât și cheltuieli legate de achiziția mijloacelor de transport și încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, pentru achiziția de echipament pentru procesarea cererii în vederea obținerii de faguri artificiali, cât și echipament pentru ambalarea mierii.
Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru Programul Național Apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale.