Fonduri pentru cultura tradiţională


De ieri, a fost activat pe site-ul AIPPIMM formularul de preselecţie în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului. Programul urmăreşte, prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:- câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii; stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală; creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia; îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii, inclusiv prin intermediul comerţului electronic; creşterea gradului de informatizare a operatorilor economici, care desfăşoară activităţi din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului; promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale.