Europa mai aproape de CNE: Echipa vâlceană „Maxim”


Competiţia naţională „Europa mai aproape de CNE” promovează  atât creativitatea şi spiritul antreprenorial, cât şi implicarea activă a elevilor de liceu în societate. Între 22 aprilie-10 mai, s-a desfăşurat prima etapă a celei de-a doua ediţii a concursului. Această etapă a presupus elaborarea unui plan de campanie pentru promovarea cetăţeniei active şi a unui plan de afacere socială.

În urma jurizării după această primă etapă, echipa Maxim, formată din Diana Grigorescu, Bianca Neacşa şi Corina Niculaescu, eleve în clasa a 11-a la Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”, a ocupat poziţia I în clasamentul competiţiei. Afacerea socială a acestora reprezintă o idee originală care a impresionat juriul. Această afacere constă în vânzarea de produse tradiţionale de patiserie, ingredientele acestora fiind 100% naturale şi procurate de la gospodării individuale din regiune. De asemenea, această afacere presupune rezolvarea unei probleme cu care se confruntă comunitatea. Participantele au găsit o soluţie şi pentru acest aspect prin angajarea persoanelor pensionate care beneficiază de un venit minim.

În momentul de faţă, se desfăşoară ce-a de-a doua etapă a concursului „Europa mai aproape de CNE”, etapă ce presupune implementarea planului de campanie şi pilotarea planului de afacere socială prezentate în etapa anterioară. Pentru a se menţine fruntaşă, echipa Maxim munceşte din greu, realizând activităţi zilnice pe toată durata următoarelor două săptămâni. Astfel, marţi şi miercuri au fost distribuite produsele de patiserie, urmând ca în zilele următoare să se desfăşoare dezbateri, focus grupuri şi jocuri interactive care vizează toate categoriile de vârstă. Vor avea loc şi o serie de evenimente mai speciale. Echipa Maxim va organiza  o vânătoare de comori, concursul „Micul European” şi  un flashmob, toate acestea pentru a promova implicarea activă a cetăţenilor în societate.

În concluzie, echipa Maxim îşi doreşte foarte mult obţinerea unor rezultate favorabile în cadrul acestui concurs deoarece crede că ideea sa de îmbunătăţire a stării comunităţii vâlcene poate avea rezultate reale şi mult aşteptate de majoritatea locuitorilor şi în special a persoanelor dezavantajate, care nu au acces la astfel de informaţii şi oportunităţi.