Energia, noi şanse de afaceri


Comisia Europeană, prin Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovare, a lansat, în data de 20 decembrie 2011, apelul pentru pro­pu­neri de proiecte în domeniul ener­giei aferent anului 2012 din cadrul Programului Energie Inteli­gentă – Europa – IEE II, informează CCI Vâl­cea.

Bugetul indicativ pentru apelul aferent anului 2012 este de 67 mili­oa­ne euro, iar durata maximă a pro­iec­telor este de 3 ani. Programul va sprijini, prin cofinanţare comu­nita­ră, proiectele care vizează: acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi a utilizării raţionale a resurselor de energie; acţiuni în domeniul surselor noi şi regenerabile de energie şi spri­ji­nirea diversificării energetice; pro­mo­varea eficienţei energetice şi utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie în transport.

Sursa citată anunţă că finan­ţarea comunitară poate acoperi până la 75% din costurile eligibile ale pro­iec­telor, cu excepţia proiectelor finan­ţa­te in cadrul iniţiativei integrate privind “Instruirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul eficienţei ener­ge­tice şi a surselor regenerabile de ener­gie în clădiri”, pentru care finan­ţarea comunitară poate acoperi până la 90% din costurile eligibile. Data limită pentru a răspunde la prezentul apel pentru propuneri este 18 mai 2012, cu excepţia iniţiativei integrate privind “Instruirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul eficienţei ener­getice şi a surselor regenerabile de energie în clădiri”, care are ca dată limită 30 aprilie 2013. Aplicaţiile trebuie să fie depuse de consorţii formate din cel puţin 3 organizaţii din cel puţin 3 ţări eligibile (UE 27, Nor­ve­gia, Islanda, Liechtenstein, Croa­ţia, Macedonia) cu excepţia iniţiativei “Instruirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul eficienţei ener­ge­tice şi a surselor regenerabile de ener­gie în clădiri”, pentru care apli­ca­ţiile trebuie depuse de consorţii for­mate din organizaţii legal stabilite în aceeaşi ţară şi a iniţiativei integrate privind Mobilizarea investiţiilor la nivel local, pentru care aplicaţiile trebuie depuse de una sau mai multe autorităţi publice locale sau regionale dintr-o singură ţară sau în mai multe ţări. Aplicaţiile se depun în limba en­gleză utilizând sistemul on-line şi for­mularele de aplicaţie existente în sistem. Informaţii detaliate privind condiţiile apelului de proiecte pentru anul 2012 şi formularele aferente, în limba engleză, sunt furnizate de website-ul Agenţiei Europene pentru Competitivitate şi Inovare – Energie In­teligentă Europa http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-toapply/ index_en.htm sau prin website-ul Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri www.minind.ro, secţiunea Programul Energie Inteligentă – Europa.

Pentru a facilita potenţialilor aplicanţi înţelegerea modului de selectare de către Comisia Europeană a proiectelor ce vor fi depuse, în data de 24 ianuarie a.c. se va organiza, la Bruxelles, European Info Day, la care sunt invitaţi toţi cei interesaţi să depună proiecte pentru apelul de propuneri aferent anului curent.

În cadrul European Info Day, Comisia Europeană va oferi informaţii actualizate asupra politicii energetice în domeniile resurselor regenerabile de energie şi eficienţei energetice, va organiza reuniuni dedicate tematicilor pentru care se acordă finanţare şi va organiza reuniuni bilaterale pentru clarificarea diverselor aspecte care se intenţionează a fi incluse în propunerile de proiecte.