DGASPC, vedeta „extraordinarei” la Consiliul Județean Vâlcea


Aleșii Vâlcii s-au întâlnit în regim de urgență pentru a dezbate Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 29 mai 2020, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 92 din 30 aprilie 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind înființarea și desființarea unor servicii sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Diverse.