Curierul vă prezintă primul tun al primăverii semnat de Costi Rădulescu


• perfidul pesedist s-a hotărât: vrea președinte CA la Spitalul Județean de Urgență • obiectivul său primordial: eliminarea din schemă a cantinei și un contract de catering • miza veșnicului maratonist al funcțiilor de director: 1.400.000 lei

Diversiunea?

Așa cum vă anunțam în edițiile noastre precedente, un grup de apro­xi­mativ 20 de doctori din cadrul SJU Vâlcea și-au pus, recent, auto­gra­­ful pe o epistolă deosebit de acidă. Între rân­durile de atac la adresa conducerii Spi­talului Județean de Urgență se regăseau mai multe detalii, cel puțin alarmante din activitatea de la vârful unității conduse de către Georgeta Săliște. De la prezența unor bacterii fatale până la amănunte organiza­to­rice legate de mandatul depășit de către pedelistul Dan Fiera în fruntea Consiliului de Administrație, totul a fost înșirat cu răbdare și furie de către cadrele medicale ale spitalului. Interesant este faptul că numai câțiva dintre cei care au semnat scrisoarea ar fi cu adevărat îngrijorați de stadiul avansat de degradare în care a ajuns Spitalul. În afara lor, majoritatea sem­natarilor și chiar inițiatorii manevrei sunt în­cli­nați către cu totul alte inte­rese și mi­ze. Mai precis, destabili­za­rea ac­tua­lei ierarhii. Curierul de Vâlcea a intrat în posesia documen­tu­lui care ar putea explica multe dintre convulsiile și tulburările pro­vo­cate și susținute în media ultimelor zile. Despre ce e vorba?

Ideea…

Printr-o hârtie oficială înregistrată cu data de 23 decembrie 2010, Con­si­liul de Administrație al SJU lua în dis­cuție o propunere „specială” din partea pesedistului Constantin Rădu­lescu. Întinsă pe o foaie și jumătate, pornirea acestuia este o gargară umflată și pompoasă, în stilu-i deja cunoscut, legată de hrana pacienților SJU. Eternul abonat al funcțiilor din co­misii și consilii consideră asigu­ra­rea alimentației pentru bolnavii spita­lului o „necesitate stringentă”, iar pen­tru puseul său de gândire mana­ge­rială analizează în profunzime modul cum trebuie salvată situația: „Trebuie să materializăm într-un procent cât mai important dictonul conform că­ru­ia activitatea de ansamblu a spita­lu­lui să fie orientată absolut către ne­voile spontane și evolutive ale pa­cienților. Un vector important pentru creșterea gradului de recuperare și de ce nu, o necesitate stringentă a pa­cienților este asigurarea pe peri­oada spita­lizării a hranei necesare de­pășirii perioadei de boală, conva­les­cență, în cantitățile, valorile nutri­tive și calita­tea recomandată pentru fiecare pa­cient în parte. Din nefe­ri­cire, serviciile actuale de preparare a hranei în Spitalul Județean Vâlcea nu asigură standardul cerut de le­gislația euro­peană în domeniul sănă­tății și tocmai de aceea, consider că putem lua în calcul asigurarea hranei în spital, în sistem de catering.”

Miza

Așadar, la finele anului trecut, Costi Rădulescu propunea efectiv desființarea cantinei spitalului cu tot cu personalul angajat și externali­za­rea de urgență prin sistem de cate­ring a alimentației la SJU. Ideea că asigurarea hranei pentru pacienți este „de ce nu? o nevoie stringentă” i-a amuzat și scandalizat în măsură egală pe membrii CA. Când pentru o astfel de mișcare de-a dreptul revo­lu­ționară, vii cu o foaie și jumătate de înflorituri discursive și fără nici un gra­fic compa­rativ de cheltuieli și eco­no­mii, de avantaje și dezavantaje, e nor­mal să fi trimis imediat la plimbare. Nu și Costi Rădulescu, însă. Nu și atunci când la mijloc este vorba de o sumă cel puțin impresionantă 1,4 mi­lioane lei! Fără acceptul preșe­din­telui CA, Dan Fiera, ideea pesedis­tu­lui a trecut în hiber­nare, dar nu în ne­ființă. Cum pedelistul nu prea dădea semne că vrea să plece sau să respecte legea, lucrurile au trebuit să cunoască o urnire la sănătoasă și ce poate fi mai grabnic decât un scandal cu morți la Spital? Sau o scrisoare pentru minis­trul Cseke Attila? De ce? Pentru că după ce legea va fi, într-un final, apli­ca­tă și Dan Fiera își va fi definitivat man­datul, cine credeți că va veni la rând? Și care credeți că va fi prima sa mișcare?

Va urma…