Cota de zahăr e gata


Ministrul Agriculturii şi Dezvoltprii Rurale a aprobat Ordinul nr.707/24.07.2013 privind repartizarea cotei de producţie de zahăr din sfecla de zahăr, începând cu anul de comercializare 2013-2014, pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr, informează Direcţia Agricolă Vâlcea.

Realocarea cotei naţionale de productie de zahăr creează o stabilitate mai mare în rândul cultivatorilor locali prin posibilitatea măririi cotei, respectiv prin încheierea unui număr mai mare de contracte pentru fabricile de zahăr care depăşesc această cotă, dar şi posibilitatea realizării acesteia. Realocarea are în vedere şi diminuarea cotei în cazul fabricilor care nu au reuşit să încheie un număr suficient de contracte care să le asigure realizarea acesteia.

De asemenea, realocarea cotei de zahăr creează o stabilitate în rândul cultivatorilor locali prin posibilitatea valorificării producţiei, a aplicării rotaţiei culturilor precum şi dotării cu echipamente conform tehnologiei specifice” ne-a explicat Florel Bădele.

În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1234/2007 statul membru atribuie cota de zahăr pentru fiecare societate acreditată. În conformitate cu art. 60 alin. 2 din Regulament, statele membre pot efectua transferuri de cote între întreprinderi luând în considerare interesul fiecăreia dintre părţile implicate, în special, al producătorilor de sfeclă de zahăr.