Corespondență din Marsilia de la Ilie Cîrloganu: Un temerar francez, sol al prieteniei, a plecat pe bicicletă spre comuna Alunu(2)


Amintim cititorilor zia­rului „Curierul de Vâlcea” că aceste două localități – Gréasque și Alunu – sunt înfrățite din 2010. Semnarea actului de înfrățire a avut loc la Alunu, în iunie 2010, când localitatea vâlceană a fost onorată de vizita unei delegații a orașului Gréasque, condusă de doamna primar Suzanne Maurel-Chordi. Atunci domnia sa și primarul co­munei Alunu, dr. Vasile Boeangiu-Pîrvu, au semnat Actul de înfrățire, în aplauzele alunenilor prezenți la acea mare sărbătoare sătească.

Profesorul Yannick Ruiz aduce în Vâlcea un mesaj de prietenie din partea locuitorilor orașului Gréasque, a celor din regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur, una dintre cele mai pitorești ale Franței. Această solie de prietenie este un proiect pus la cale de Asociația HORIZONS ROU­MANIE, cu aju­to­rul unor sponsori, Primaria orașului Gréasque fiind, de bună seamă, un sprijin de nădej­de al proiectului. Un sprijin subs­tanţial l-a acordat Aso­ciaţiei HORI­ZONS ROUMANIE con­sulul gene­ral al României la Mar­silia, Exce­lenţa Sa Ioan T. Morar, remarcabil scriitor.

La startul circuitului pe bicicletă Gréasque-Alunu-Gréasque, din 9 iulie, ora 8.30, solul prieteniei fran­ce­zo-române, profesorul Yannick Ruiz, a fost înconjurat de mai multe persoane, printre care doamna Chantal Papa, viceprimar al ora­șului, de președinta Asociației Hori­zons Roumanie – Marie-Xavière Mas, de subsemnatul – Ilie Cîrlo­ganu, în calitate de vicepre­­­ședinte al Asociației amintită și de co­respondent al ziarului „Curierul de Vâlcea”, de Gérard Mas, Nicoleta Poenaru, membri ai asociației, de membri ai familiei, de colegi și prieteni. Un fapt onorabil, demn de consemnat: Yannick Ruiz a fost însoțit, pe o distanță de 70 de km, de cinci cicliști din Gréasque. La despărțire, i-au urat un prietenesc Drum bun!