Cinci ani pentru atestatul de producător și certificatul de comercializare a produselor agricole


Camera Deputaților a adoptat o inițiativă legislativă privind piața produselor din sectorul agricol, care extinde valabilitatea atestatului de producător și a certificatului de comercializare a produselor agricol până la cinci ani de la data emiterii: „Valabilitatea atestatului de producător este de cinci ani de la data emiterii. (…) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani și se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competență se află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenței atestatului de producător și după verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supuse comercializării”, potrivit proiectului care modifică Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Trebuie adăugat că inițial, valabilitatea atestatului de producător era de un an de la data emiterii.
Conform Direcției Agricole Vâlcea, obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor agricole se face urmând pași: producătorul agricol se duce la primărie, unde solicită eliberarea celor două documente, la fel cum cerea și eliberarea certificatului de producător. Primăria este obligată prin lege fie să elibereze documentele solicitate de agricultor în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, fie să motiveze de ce nu le poate elibera. După înregistrarea cererii formulate de producător, primăria trebuie să realizeze o serie de verificări. În cadrul primăriei, există o persoană desemnată care se ocupă de Registrul Agricol, care împreună cu reprezentanții formei asociative înregistrate și recunoscută de către MADR de pe raza comunei în care își desfășoară activitatea fermierul, iar în cazul în care nu există asociații sarcina revine Camerei Agricole sau Direcției Agricole Județene, verifică dacă producătorul deține sau nu teren pe care cultivă legume sau cereale (în funcție de produsele pentru care solicită eliberarea celor două documente) sau dacă deține animale. Ulterior, în funcție de rezultatul verificărilor, i se eliberează producătorului cele două documente. De asemenea, primăria centralizează cererile primite de la producători și le transmite Consiliului Județean. Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile județene solicită Companiei Naționale „Imprimeria Naționala” – S.A. tipărirea necesarului de carnete de producător. După ce le primește de la consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, primăria eliberează documentele producătorilor, contra cost, stabilirea acestuia fiind în sarcina autorităților locale.
De reținut: atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă calitatea de producător agricol, persoanei fizice care desfășoară o activitate economică în sectorul agricol. Se eliberează pe baza avizului consultativ dat de structurile asociative profesionale/patronale/sindicale care se înregistrează în acest scop la primăriile autorităților administrației publice locale. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul utilizat de persoana fizică deținătoare de atestat de producător, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul, a produselor agricole obținute în fermă/gospodăria proprie.

Posting....