Doliu în Arhiepiscopia Râmnicului: Preotul Arhimandrit Chesarie Gheorghescu a trecut la cele veșnice


Sufletul Părintelui Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu s-a mutat, pentru vecie, în Împărăția Domnului pe care, cu iubire fără de margini, L-a slujit şi L-a mărturisit printr-o viaţă aleasă şi cu neostenită râvnă pastorală.
Monah erudit, unul dintre scriitorii teologi de frunte ai Bisericii Ortodoxe Române, Părintele arhimandrit Chesarie și-a petrecut ultimii ani ai vieții la Mănăstirea Dintr-un Lemn, făcând parte din obștea acestui sfânt locaș ,despre care a scris, cu evlavie, pagini luminoase. Tot aici, ca pretutindeni pe unde a slujit, s-a distins printr-o neobosită lucrare prin cuvânt şi faptă, fiind un ostaș demn și credincios al Bisericii lui Hristos și al Cărții sfinte. A fost unul dintre colaboratorii de frunte ai ziarului „Curierul de Vâlcea”, prin scrierile sale marcând gândirea și fapta cititorilor noștri, tineri sau vârstnici.
S-a născut la 12 martie 1929, în comuna Oşeşti, judeţul Vaslui, din părinţii Neculai şi Anghelina Gheorghescu. În anul 1945, la vârsta de 16 ani, a intrat frate la Mănăstirea Cozia, unde a fost tuns în monahism în data de 23 aprilie 1949, primind la călugărie numele Chesarie. După depunerea voturilor monahale, a urmat Seminarul teologic monahal de la Mănăstirea Neamţ, pe care l-a absolvit, ca şef de promoţie, în anul 1955, cu calificativul Excepţional. Iată o secvență din amintirile PS Timotei Prahoveanul: „Părintele Arhimandrit Chesarie Gheorghescu a făcut parte din pleiada unor călugări de faimă care au studiat la mănăstirea Neamț. A fost coleg de clasă cu foarte mulți monahi și ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române, între care: Arhiepiscopul Pimen Suceveanul și vrednicii de pomenire Mitropolitul Nestor Vornicescu, Arhiepiscopul Epifanie Norocel, Arhiepiscopul Adrian Hrițcu, Arhiepiscopul Lucian Florea, Episcopul Gherasim Cucoșel, Arhimandritul Partenie Apetrei, Arhimandritul Mitrofan Băltuță.”
Ca student eminent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în anul 1956 i s-a oferit o bursă pentru a urma, timp de patru ani, cursurile Academiei Teologice de la Moscova – Zagorsk. A obținut licenţa în teologie, în luna mai 1960, cu calificativul Excepţional, cum își obișnuise profesorii și colegii. În această perioadă a fost coleg de studii cu Patriarhul Catolicos Ilia al II-lea al întregii Georgii.
În toamna anului 1960, la întoarcerea sa în ţară de la Moscova, a vizitat mai întâi câteva țări din Europa. Când a coborât din avion, la București, a fost arestat la aeroport, judecat în regim de urgență şi condamnat la 10 ani de „temniţă grea“, pentru „trădare de patrie” pentru că a divulgat și a făcut declarații injurioase, la Roma şi la Ambasada Americană din Atena, precum şi în paginile ziarului atenian „I Fonis tis Elefterias“ („Vocea Libertăţii“) la adresa autorităților stalinisto-comuniste din România, care, prin Decretul nr. 410, apărut în 1959, urmăreau desfiinţarea monahismului.
După închisoare, vlăguit de regimul de teroare din temnițele prin care a trecut, nu s-a lăsat învins și continuă să studieze. Termină la zi cursurile de doctorat, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, secţia Sistematică, studiind sub îndrumarea Părintelui Dumitru Stăniloae, personalitate emblematică a ortodoxiei românești. Publică studii de specialitate în diferite reviste ale Patriarhiei Române și în cărți ce fac astăzi parte din patrimoniul Ortodoxiei Române.
Pentru meritele sale în viața duhovnicească, pentru activitatea editorială de excepție, Părintele Arhimandrit Dr. Chesarie a fost numit de Prea Fericitul Patriarh Justinian profesor de Dogmatică şi Studiul Biblic, la Seminarul Teologic Special din Curtea de Argeş (1972-1977), apoi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor (1977-1988), sub conducerea PF Patriarhului Justin Moisescu. În această calitate, el a reuşit să primească în mănăstiri, cu mult risc, peste 300 de tineri şi tinere. Totodată, a oficiat numeroase tunderi în monahism în mănăstirile Pasărea, Țigănești și Ciorogârla, fără să țină cont de interdicțiile mai marilor regimului comunist și de prevederile Decretului 410/1959.
Plecarea dintre noi a Părintelui Arhimandrit Chesarie Gheorghescu înseamnă o grea pierdere, atât pentru Arhiepiscopia Râmnicului, cât şi pentru întreaga Biserică Ortodoxă. În numele cititorilor ziarului „Curierul de Vâlcea”, al membrilor redacției ne rugăm Bunului Dumnezeu să aşeze sufletul acestui mare cărturar în ceata Drepţilor. Domnul să-L aibă în paza Sa. Am pierdut un mare duhovnic și prieten, pe care îl voi purta permanent în suflet!

Slujba de pomenire va fi oficiată sâmbătă, 17 iunie 2017, la ora 10.00, după Sfânta Liturghie. Înhumarea va avea loc în Cimitirul așezământului monahal unde s-a nevoit în ultima perioadă a existenței sale pământești.