Ce proiect cultural a câștigat MĂNĂSTIREA ARNOTA?


22 de noi dosare vor fi finanțate de INP, prin Timbrul Monumentelor Istorice
Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, a organizat sesiunea octombrie 2021 – februarie 2022 pentru evaluarea dosarelor depuse pentru finanțare din Timbrul Monumentelor Istorice. Pentru 2022, subprogramele finanțate sunt: Intervenții de urgență și Proiectare (primul apel) și Roșia Montana și Timișoara, capitala culturală (al doilea apel).
Astfel, la subprogramul „Intervenții de urgență” s-au înregistrat 13 proiecte, din care 11 au ajuns in etapa de evaluare tehnică și opt dintre ele vor fi finanțate. La subprogramul „Proiectare” s-au înscris 48 de proiecte, 39 s-au calificat pentru evaluare tehnică și 14 vor fi finanțate.
Comisia constituită la nivelul INP a publicat rezultatele obținute în cadrul subprogramelor „Intervenții de Urgență” (ante și post dezastru) și „Proiectare” (elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice).
La selecţia de finanţare au participat persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric. Pe lista cu 22 de obiective a Subprogramului Proiectare (elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice) s-a strecurat și proiectul Mănăstirii Arnota, cu un punctaj de 75,70 pentru o valoare de 88.291 lei.