KRISVA TIME CONCEPT S.R.L. – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


IANCU VALENTIN, reprezentant KRISVA TIME CONCEPT S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Traian, nr. 25A, sc. 1, ap. 2bis, titular al proiectului “ Construire statie mixta de distributie carburanti, spalatorie auto, magazin si amenajare incinta,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecţia Mediului Valcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire statie mixta de distributie carburanti, spalatorie auto, magazin si amenajare incinta”, propus a fi  realizat in comuna Budesti, sat Racovita, punct Poligon, Glaman, strada Barajului, nr. 53, judetul Valcea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.