Ce culturi agricole primesc SUBVENȚIE DE 2.000 EURO?


Potrivit unui comunicat oficial de presă, Ministerul Agriculturii, prin APIA, a anunțat că primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021. Cererile se pot depune până cel târziu la data de 20 iulie 2021, inclusiv. Culturile pentru care se acordă ajutor de minimis sunt: ardei gras și/sau ardei lung; castraveți; tomate; vinete.
Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150.000.000 lei, echivalentul a maximum 30.785.000 euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.
Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail.

Condițiile necesare pentru a primi banii

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se acordă în lei beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafață de 1.000 mp. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Producțiile minime necesare:
• în sere: 2.900 kg/1.000 mp pentru ardei gras și/sau lung; 5.000 kg/1.000 mp pentru castraveți; 8.500 kg/1.000 mp pentru tomate; 3.000 kg/1.000 mp pentru vinete;
• în solarii: 1.600 kg/1.000 mp pentru ardei gras și /sau lung; 3.000 kg/1.000 mp pentru castraveți; 3.200 kg/1.000 mp pentru tomate; 2.000 kg/1.000 mp pentru vinete.
Pentru obţinerea sprijinului, fermierii au obligaţia să depună documentele justificative până la data de 3 decembrie 2021. Valorificarea producției se realizează în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021. Dovada valorificării producției de legume în spații protejate o constituie bonul fiscal/ factura / fila din carnetul de comercializare.