Distinsul doctor Vasile GREVUȚU la 90 de ani


La frumoasa vârstă de nouă decenii, doctorul Vasile GREVUȚU ocupă un loc distinct în peisajul intelectual al județului Vâlcea.
Domnia sa este cunoscut ca un om de aleasă ținută morală, de o mare modestie, cu mari disponibilități de bunătate și sprijin dezinteresat, un profesionist cu dragoste pentru meseria aleasă; toate aceste însușiri le-a cultivat cu discreție și perseverență, fiind model între semenii săi.
S-a născut la 1 septembrie 1933 în Constanța, părinții săi fiind ardeleni – originari din comuna Topârcea, județul Sibiu (localitatea în care își are obârșia și poetul George Topârceanu). Este absolvent al Liceului „Emanuel Gojdu” din Oradea, promoția 1954 și al Facultății de Medicină Veterinară din București, promoția 1960.
Primul loc de muncă al d-lui Vasile Grevuțu, ca medic veterinar, a fost la C.A.P. Șura Mică, în perioada august 1961 – martie 1962, încă înainte de susținerea examenului de stat. La repartiție (posturi libere nemaiexistând în Transilvania!), tânărul licențiat în medicina veterinară va alege zona cea mai apropiată de Ardeal – regiunea Argeș, raionul Drăgășani, fiind încadrat ca medic veterinar la Circumscripția Sanitar-Veterinară Olanu, unitate nou înființată, care avea în raza de activitate și comunele Drăgoești, Bârsanu, Dejești și Vitomirești. Aici a lucrat o perioadă scurtă de timp – între 15 martie și 15 august 1961.
La 1 august 1963 se va căsători cu Cârstea Jenica, tânără profesoară de matematică la Școala Generală Olanu, cu care va avea și vor crește o fată și un băiat. În perioada 15 august 1961 – 10 octombrie 1971, dl. Grevuțu a lucrat în cadrul Circumscripției Sanitar-Veterinare Drăgășani, de unde a fost promovat în funcția de director general adjunct la Direcția Generală Agricolă a județului Vâlcea. La 31 noiembrie 1981 a fost transferat, în interesul serviciului, la Întreprinderea de Industrializare a Laptelui Râmnicu Vâlcea, unde a deținut funcția de director. La 1 aprilie 1991 a revenit la precedentul loc de muncă, devenit între timp Direcția Generală pentru Agricultură și Alimentație Vâlcea și pe aceeași funcție – director general adjunct, pe care a deținut-o, cu unele întreruperi, timp de 25 de ani.
S-a pensionat în același an, la data aceea având funcția de inspector de specialitate la Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor București. După pensionare a mai lucrat ca epizootolog la IAS Vâlcea și ca dealer la S.C. Romvac Company S.A. Voluntari-Ilfov/ Depozitul de Medicamente și Materiale de Uz Veterinar Râmnicu Vâlcea.
La 1 februarie 2001, dl. Vasile Grevuțu a renunțat definitiv la activitatea profesională, dedicându-se creșterii și educării nepoților și activităților culturale din urbea noastră.
Încă din anii 60, s-a remarcat atât prin inițiativele sale ca medic veterinar cât și prin contribuția adusă în cercetarea și diagnosticarea unor maladii și prevenirea unor boli parazitare sau epidemii. Preocupările sale profesionale i-au fost recunoscute de forurile superioare, fiind recompensat cu numeroase responsabilități și funcții importante: președinte al Asociației Crescătorilor de Albine din județul Vâlcea, în perioada 1972-1980; președinte al Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România, Filiala Vâlcea, în perioada 1971-1981 și președinte al grupului de inițiativă pentru înființarea Băncii Comerciale Albina S.A. Este membru al Fundației Internaționale de Caritate, Reconciliere și Pace, al Forumului Cultural al Râmnicului și al Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură din Râmnicu Vâlcea. Este, de asemenea, autorul a numeroase lucrări de specialitate și articole culturale, precum și posesorul unor distincții – ordine, medalii și diplome, conferite de către diverse foruri ca urmare a recunoașterii activității sale profesionale și culturale.
Dornic să cunoască modul cum a evoluat, din punct de vedere istoric, activitatea sanitar-veterinară în județul Vâlcea, a întreprins susținute cercetări științifice la arhivele județene, fiind cel dintâi profesionist local care a abordat științific această problemă. Prin studiile sale a evidențiat rolul important pe care l-a avut și îl are activitatea de prevenire și combatere a bolilor la animale și de apărare a sănătății oamenilor din această zonă, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Despre strategiile de prevenție impuse de știința și practica veterinară a scris în numeroase publicații locale și centrale, fie în revista „Lucrări științifice ale Institutului de Patologie și Igienă”, fie în diferite studii și broșuri de popularizare sau în revistele „Studii vâlcene”, „Forum-V”, „Cultura Vâlceană”, „Povestea vorbii”, „Seniorii”, cât și în gazetele cotidiene locale.
Fiind adeptul unei politici economice „prin noi înșine”, doctorul Vasile Grevuțu a promovat și cultivat tradiționalismul actualizat cu știința modernă, pentru prosperarea satului și implicit a economiei moderne românești. Domnia Sa consideră că „renașterea” agriculturii și zootehniei performante de odinioară nu se poate face decât cu oameni pasionați, conduși de politicieni competenți și patrioți. În toate studiile și articolele sale, publicate după anii 89, se constată tristețea doctorului la gândul că, economia agricolă și implicit zootehnia, au fost distruse în mod organizat de indivizi iresponsabili și corupți, deși potențialul uman și agricol încă mai este apt și astăzi să salveze țara de la o totală prăbușire. Pentru a demonstra că avem tradiție în a pregăti oameni competenți, iubitori de țară, doctorul Vasile Grevuțu aduce în actualitate, prin studiile sale, o serie de personalități ale medicinei veterinare și agriculturii românești, pe care le prezintă ca adevărate modele ce s-au zbătut ca țara lor să fie în rândul statelor civilizate.
Cunoscând-i perseverența în respectarea unor principii de muncă și de loialitate față de semenii săi, am lucrat împreună în cadrul secretariatului Forumului Cultural al Râmnicului, începând cu anul 2002, iar, mai târziu, în cadrul Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură, Domnia Sa fiind și membru fondator al acestei asociații (în anul 2007). În acești ani a fost un colaborator constant la majoritatea acțiunilor întreprinse de cele două asociații, dovedindu-se a fi un adevărat sufletist și om de mare echilibru în atenuarea unor asperități în dezbaterea unor probleme, dar și un „hâtru bun de glume”, contribuind la crearea unei atmosfere plăcute în relațiile dintre colegi. Atent la problemele reale ale vieții societății românești, doctorul Vasile Grevuțu nu s-a manifestat niciodată ca un simplu spectator la desfășurarea evenimentelor de pe scena social-politică a județului, dimpotrivă, s-a remarcat printr-un „activism” dinamic, participând cu idei și inițiative proprii și cu gândul cel bun, dezinteresat, ca ideile sale să prindă viață în folosul județului. Din nefericire, gândurile și eforturile sale au fost risipite de impostura politică a perioadei contemporane.
A fost și este un familist desăvârșit, cu dragoste și prețuire pentru soția sa, pentru copiii și nepoții săi. La cei 90 de ani, doctorul Vasile Grevuțu a rămas aceeași ființă optimistă, jovială și prietenoasă, care emană numai bunăvoință și bunătate pentru cei din jur. A rămas un OM de caracter.
La mulți ani și sănătate, Domnule doctor! Aceleași urări de bine vă transmit cei care vă stimează – forumiștii și seniorii vâlceni.
• Prof. dr. Gheorghe DUMITRAȘCU, secretar general al Asociației Seniorilor vâlceni