Care este vârsta reală a satului?


• peste jumătate din fermierii care beneficiază de plăţi pe suprafaţă sunt persoane în vârstă, arată un studiu elaborat de Comisia Naţională de Prognoză, făcut public de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Studiul nu lasă loc de interpretări: 32% dintre agricultorii beneficiari ai plăţilor directe au peste 70 de ani şi deţin peste 1,1 milioane de hectare de teren, iar 26% au vârste între 60 şi 70 de ani şi sunt proprietari a aproape 1,2 milioane de hectare.  Pe locul trei se situează fermierii în vârstă de 50-60 de ani, care deţin 1,1 milioane de hectare, iar cei de 40-50 de ani au o pondere de 13% şi sunt proprietarii unor suprafeţe care cumulează 900.000 de hectare. Fermierii între 30 şi 40 de ani reprezintă doar 13% din total şi au 500.000 de hectare de teren, iar cei sub 30 de ani au o pondere de 1% şi cultivă terenuri care nu depăşesc 93.000 de hectare.

Comisia Naţională de Prognoză a lansat, recent, studiul “Consolidarea exploataţiilor agricole”. Acesta a fost elaborat de o echipă de experţi coordonată de Lucian Luca şi face o evaluare a situaţiei agriculturii României comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, căutând identificarea unor alternative de creştere a eficienţei economice a fermelor şi a unor modalităţi de stimulare a consolidării exploataţiilor agricole, cu accent pe creşterea dimensiunii medii a exploataţiei. Studiul se concentrează pe două dimensiuni ale procesului de ajustare din agricultură: una legată de depăşirea fragmentării, atât la nivelul proprietăţii cât şi al exploatării terenurilor şi o a doua legată de integrarea pe piaţă a fermelor de dimensiunii mici şi medii. Autorii propun un set de politici publice care să sprijine tranziţia către structuri agricole mai eficiente, în contextul creat de oportunitatea construirii unei strategii sui-generis de consolidare a exploataţiilor, finanţate parţial prin Programul de dezvoltare rurală 2014-2020.