Butoanele de panică, la control


Recent, poliţiştii au derulat verificări cu privire la modul de respectare a prevederilor Legii nr. 333/2003-R la nivelul unor unităţi economice de pe raza oraşului Bălceşti în scopul asigu­rării pazei bunurilor din patrimo­niul acestora şi a prevenirii unor fapte antisociale fiind supuse controlului 12 societăţi comer­ciale. Verificările efectuate au ur­mărit şi implementarea la nivelul agenţilor economici a sarcinilor dispuse prin procesele verbale de control anterioare si confor­marea la exigentele prevederilor Legii nr. 333/2003, respectiv H.G. nr. 301/2012. Astfel că au fost efectuate 2 testări prin de­clanşarea butoanelor de panică de la nivelul unităţilor controlate pentru a urmări modul de reacţie şi intervenţie din cadrul socie­tă­ţilor specializate de pază cons­tatându-se intervenţia tardivă a agenţilor de securitate. De ase­me­nea, s-a constatat că în 11 uni­tăţi economice dintre cele verificare au fost montate sis­te­me tehnice de alarma împotriva efracţiei ca urmare a demer­su­rilor anterioare ale poliţiştilor. Toto­dată au fost constatate 4 contravenţii pe linia legislaţiei privind paza bunurilor şi valorilor, urmând a fi aplicate sancţiuni în valoare de 4.000 lei. Astfel de activităţi de verificare şi control pe linia legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valo­rilor şi protecţia persoanelor vor fi continuate pe raza tuturor localităţilor din judeţ.

Posting....