Bulgaria și România sunt pregătite să adere la spațiul Schengen, conform PE


Parlamentul a dat astăzi undă verde României și Bulgariei să se alăture spațiului Schengen. Conform rapoartelor de evaluare, membrii PE sunt de părere că cele două țări au îndeplinit toate condițiile necesare, dar Parlamentul trebuie să rămână informat cu privire la măsurile suplimentare ce ur­mează să fie luate în zona Bulgaria-Turcia-Grecia pentru a face față unei posibile creșteri a presiunii exercitate de migrație.

Avizul PE, adoptat cu o largă majoritate, 487 voturi pentru, 77 împotrivă și 29 de abțineri și va fi transmis Consiliului JAI, care se reunește mâine, la Luxemburg.

În urma evaluării progreselor celor două state membre și a constatărilor echipelor de experți din vizitele de monitorizare, deputații europeni au  ajuns la concluzia că, deși unele probleme rămase vor necesita o raportare periodică și o atenție sporită în viitor, ele nu constituie un obstacol în calea aderării depline la Schengen a României și Bulgariei.

“Suntem în poziția de a saluta aderarea Bulgariei și României în spațiul Schengen și sper că Consiliul va adopta aceeași poziție odată ce a primit avizul nostru pozitiv (…) Cetățenii ambelor țări trebuie considerați cetățeni europeni cu drepturi depline și nu trebuie să devină ostatecii discursurilor populiste”, a declarat în cadrul dezbaterii raportorul Carlos Coelho (PPE, PT).

Zona frontalieră Bulgaria – Turcia – Grecia

Cu toate acestea,  deputatul Coelho a subliniat, de asemenea, nevoia recunoașterii faptului că migrația ilegală transformă Bul­garia,Turcia și Grecia în zonele cele mai sensibile ale UE în ceea ce privește frontierele externe. Acest lucru înseamnă că Bulgaria trebuie să ia măsuri suplimentare, inclusiv să implementeze un plan special de acțiune pentru aderarea la spațiul Schengen și să elaboreze o abordare comună cu Grecia și Turcia pentru a face față unei posibile creșteri a presiunii exercitate de migrație.

Deputații europeni au adoptat un amendament prin care cer statelor membre în cauză să anunțe PE și Consiliul, în scris, în următoarele şase luni de la data intrării în vigoare a deciziei de integrare, cu privire la orice deficienţe şi punerea în aplicare a acestor măsuri suplimentare.

Următorii pași

Verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor Schengen de către noii membri (control de teren, frontiere maritime şi aeriene, eliberarea vizelor, cooperarea poliţienească, conectarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen şi de protecţie a datelor) este o precondiție pentru ca, în urma consultării PE, Consiliul de Miniștri să decidă eliminarea controalelor la frontierele interne cu statele membre.

“Schengen reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale UE, pe care nu avem voie să o distrugem cu decizii pripite. Siste­mul Schengen oferă cele mai înalte standarde pentru mana­ge­mentul frontierelor. România și Bulgaria îndeplinesc aceste criterii – în consecință, nu trebuie să amâ­năm integrarea lor. Solicit Con­si­liului să urmeze reco­man­dările votului exprimat azi de o mare ma­joritate a Parla­mentului European”, a declarat președintele Jerzy Buzek.

Decizia de integrare va trebui să fie luată de către Consiliu, prin decizia unanimă a tuturor guvernelor din statele care deja fac parte din spaţiul Schengen.

Membrii actuali ai spațiului Schengen

Spațiul Schengen cuprinde, în prezent, 25 de membri: 22 de state UE (Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Finlanda, Ger­ma­nia, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Slovacă și Slovenia) și trei țări asociate non-UE (Norvegia, Islanda și Elveția). Liechtenstein ar trebui să devină în curând a patra ţară asociată.

În prezent, libera circulaţie este garantată în cadrul unui teri­toriu care posedă 42,673 km de coastă și 7,721 km de frontiere te­res­tre, în interiorul căruia trăiesc în jur de 400 de milioane de per­soane.

Materialul ne-a fost furnizat de Centrul de Informare Comu­ni­tară din cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul Vâlcea.